Webinar

Hold deg oppdatert på de siste trendene innen inkassoutviklingen. Her finner du en oversikt over tidligere webinarer.

Interessert i våre fremtidge webinarer?


Se tidligere webinarer her:

08. desember 2021

Presentasjon av European Consumer Payment Report

Gjeldsøkonom Morten Trasti presenterer hovedfunnene fra Intrumkonsernets årlige European Consumer Payment Report. Last ned hele webinaret her.


25. august 2021

Webinar: Presentasjon av Lindorffanalysen 2/2021

Hør gjeldsøkonom Morten Trasti presentere funn fra årets andre Lindorffanalyse. Analysen tar for seg tall fra første halvår 2021.


12. mai 2021

Inkassoutviklingen ett år inn i pandemien

Gjeldsøkonom Morten Trasti gir oss en oppdatering på inkassoutviklingen ett år inn i pandemien.


23. mars 2021

Webinar: Presentasjon av Nordic Debt Collection Analysis 1/2021

Samtidig som de andre nordiske landene stengte ned, holdt Sverige åpent under pandemien. Likevel har de økonomiske konsekvensene av pandemien i landet vært slående lik de tre andre store nordiske landene hvor økte inntektsforskjeller gir grunn til bekymring. Hør Gjeldsøkonom Morten Trasti fortelle om dette og andre hovedfunn fra vår nordiske analyse i dette webinaret.


25. januar 2021

Webinar: Presentasjon av Lindorffanalysen 1/2021

Siste utgave av Lindorffanalysen viser at koronapandemien slår ujevnt ut på nordmenns privatøkonomi og gir grobunn for økte inntekstforskjeller fremover. Hør Gjeldsøkonom Morten Trasti presenterer dette og andre funn fra Lindorffanalysen i dette webinaret.


07. desember

Webinar: Inkassoutviklingen under koronautbruddet

Vår gjeldsøkonom Morten Trasti gir en oppdatering på inkassoutviklingen gjennom koronautbruddet, samt våre forventninger til 2021.


3. september 2020

Webinar: Inkassoutviklingen under koronautbruddet

Vår gjeldsøkonom, Morten Trasti, gir en oppdatering på de seneste endringene i inkassoutviklingen gjennom sommeren og hvordan vi ser for oss utviklingen i høst.


11. juni 2020

Webinar: Inkassoutviklingen under koronautbruddet

Norsk økonomi åpner nå gradvis opp, men mye har endret seg. I dette webinaret tar vi en gjennomgang av Lindorffanalysen hvor vi vil se nærmere på inkassoutviklingen under koronautbruddet.


14. mai 2020

Webinar: Inkassoutviklingen under koronautbruddet

Arbeidsledigheten har flatet ut på et høyt nivå og styringsrenten er satt til null. Vi har sett på inkassoutviklingen i mars og april som viser et betydelig tidsetterslep på inkassosaker. Hvordan vil dette påvirke misligholdet fremover? I webinaret vil vår senioranalytiker, Morten Trasti, ta dere gjennom våre nyeste data.