Møt vår bærekraftsansvarlig, Camilla Gulsett

Vi er så heldige at vi har fått Camilla Gulsett med på laget som Intrums aller første bærekraftansvarlig. Her kan du bli litt bedre kjent med henne!

Camilla Gulsett, Bærekraftsansvarlig i Intrum

Navn: Camilla Gulsett

Hva er dine profesjonelle interesser? Jeg er, naturlig nok, opptatt av bærekraft og kommunikasjon. Jeg er tilhenger av at bærekraft ikke skal bli for komplisert, det handler mye om sunn fornuft, dele kompetanse og endring av vaner. Vi trenger alle mann på dekk dersom vi skal klare å nå klimamålene innen 2030 og jeg er superstolt av å jobbe i en bedrift som tar dette på alvor og at jeg skal få bidra på reisen.

 

Du har to ører og en munn, lytt før du snakker. Jeg lykkes ikke alltid med å følge dette rådet!
Camilla Gulsett

Hvilke egenskaper setter du mest pris på hos andre?

Ærlighet, humor og respekt for andre.

Hva er det beste rådet du noen gang har fått?

Du har to ører og en munn, lytt før du snakker. Jeg lykkes ikke alltid med å følge dette rådet!

Hvordan kommer Intrum til å jobbe videre med bærekraft?

Det norske samfunnet er tuftet på noe svært verdifullt. Vi har høy tillit til hverandre. Det har bidratt til at nordmenn er blant de beste betalerne i verden, og inkassobransjen har et samfunnsansvar for å opprettholde denne konkurransefordelen for norsk næringsliv. I tillegg skal vi som samfunnsaktør bidra til å nå FN’s bærekraftmål. Et område hvor vi virkelig kan gjøre en forskjell er ved å tilby de som trenger det opplæring i privatøkonomi og gjeldshåndtering – her jobber vi allerede med Røde Kors og Nettverk etter soning.