Offisiell Oslo Pride støttespiller

Intrum ønsker å bidra til et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv. Vi utgjør alle en ressurs for samfunnet, uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, religion, etnisitet eller seksuell legning. Vi ser at internasjonal solidaritet er viktigere enn noen gang både i Europa og ellers i verden og vi har derfor økt fokus på mangfold og inkludering i 2021. Vi er derfor stolt støttespiller av Oslo Pride i 2021. Vi hadde blant annet et foredrag om “Rosa kompetanse”, og vi samarbeidet med Amnesty International.

Pride Logo

Vi anerkjenner vår forskjellighet og vet at dette er en styrke Vi i Intrum ønsker å bidra til et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv. Vi anerkjenner vår forskjellighet og vet at dette er en styrke. Vi vet at vi alle utgjør en ressurs for samfunnet, uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, religion, etnisitet eller seksuell legning.