Rapportering av databrudd

Intrum har ansvar for hensiktsmessig og forholdsmessig sikring av personopplysninger vi behandler, samt rapportere databrudd til tilsynsmyndigheten når det er sannsynlig at avviket vil medføre fare for individers rettigheter og friheter.

Dersom det er sannsynlig at avviket vil medføre høy risiko for individers rettigheter og friheter, er vi også pålagt å informere den berørte personen uten unødig forsinkelse. For å hjelpe oss med å overholde disse viktige forpliktelsene, oppfordrer vi deg til å informere oss om eventuelle databrudd du er klar over via dette skjemaet.

Skjema for rapportering av databrudd

Full address
- gi så mye informasjon som mulig
- eller vil bli truffet for å redusere og minimere bruddet
Eventuell annen informasjon om databruddet vi bør være oppmerksom på