Personvernrettigheter

Slik går du frem hvis du har spørsmål vedrørende dine rettigheter relatert til personvern.

Som forbruker har du rett til å vite hvordan vi behandler dine persondata. Hvis du lurer på hvilke persondata vi har lagret på deg, ønsker å bli slettet fra våre registre eller har andre spørsmål, følger du denne fremgangsmåten for å sende oss en forespørsel: 

Logg inn med BankID
Det er viktig at vi kan bekrefte at du er deg for å sikre konfidensialitet og beskyttelse av dataene dine. Logg inn med BankID for å sende inn din forespørsel.

Hvis du ikke har BankID

Benytt denne linken for å sende inn din forespørsel. Vi vil kontakte deg for å få bekreftet din identitet, slik at vi kan forsikre oss om at personopplysningene ikke sendes uvedkommende, enten ved uhell eller som følge av bedrageri. Om nødvendig vil vi også kunne be om ytterligere informasjon eller dokumentasjon for å lokalisere informasjonen i våre systemer.

Dersom du handler på vegne av en annen person, må vi også verifisere din identitet og fullmakt før vi utleverer personopplysninger om den registrerte til deg.

Vær oppmerksom på at dersom vi ikke kan bekrefte din identitet, kan ikke Intrum behandle forespørselen av hensyn til beskyttelse av rettighetene og frihetene til den registrerte.

Oppfølging av forespørsel

Normalt blir forespørselen behandlet innen 30 dager. Enkelte tilfeller, hvor vi mottar et stort antall forespørsler, eller spesielt komplekse forespørsler, kan tidsgrensen forlenges med maksimalt ytterligere to måneder. I så fall vil vi holde deg informert.