Vilkår

Dette nettstedet og innholdet på nettstedet, inkludert utvalget av innholdet og hvordan det er organisert på hver enkelt side eller på en gruppe med sider, tilhører fullt og helt Intrum.

Ved å besøke og bruke www.intrum.no samtykker du i følgende vilkår:

Dette nettstedet og innholdet på nettstedet, inkludert utvalget av innholdet og hvordan det er organisert på hver enkelt side eller på en gruppe med sider, tilhører fullt og helt Intrum.

Du kan lagre utdrag fra Intrums nettsted på datamaskinen og skrive ut kopier av disse utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan bruke og distribuere nødvendige begrensede utdrag fra nettstedet vårt for å legge inn koblinger til sidene våre eller koblinger fra søketjenester.

All annen bruk, reproduksjon, oversettelse, bearbeiding, organisering, endring, distribusjon og lagring av dette nettstedet, i enhver form og på enhver måte, helt eller delvis, er forbudt uten på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Intrum.

Selv om vi bestreber oss på å presentere nøyaktig og oppdatert informasjon, påtar vi oss ikke juridisk ansvar for feil, utelatelser eller villedende formuleringer eller for konsekvensene av handlinger som utføres som et resultat av å ha sett på innholdet på dette nettstedet.

Vær oppmerksom på at vi også fraskriver oss alt ansvar og erstatningsansvar knyttet til innhold og personvernpraksis på nettstedene vi oppgir koblinger til.

Endringer i disse retningslinjene: Ved betydelige endringer i bruksvilkårene for dette nettstedet publiserer vi de aktuelle endringene på denne siden. Vi anbefaler deg å gjennomgå personvernreglene våre regelmessig.