Våre verdier

Empathy, Ethics, Dedication og Solutions. Disse fire ordene rommer alt vi tror på som inkassoseslskap og veileder oss i den jobben vi gjør.

Empathy

Vår virksomhet handler om mennesker og det å skape felles verdi for bedrifter og samfunnet. Hver situasjon er unik og har sine egne sosiale og økonomiske realiteter. Vi jobber med å forstå enkeltpersoner, ulike perspektiver og alltid behandle andre med verdighet og respekt – våre kunder, deres kunder og våre kollegaer. En felles forståelse gjør oss i stand til å gi mer, å finne en dypere mening i det arbeidet vi gjør og til slutt å nå vår felles visjon.

 • Vi lytter aktivt og forsøker å forstå
 • Vi er fordomsfrie og fleksible
 • Vi viser tålmodighet og tilbyr støtte

 

Ethics

Som verdens største inkassoselskap har vi både ansvar og mulighet til å sette nye standarder og endre måten folk oppfatter inkasso på. Dette betyr å være en pådriver for rettferdig behandling av alle som skylder penger, og å samarbeide med kunder og samarbeidspartnere som deler våre verdier. For å oppnå dette forholder vi oss til de høyeste standardene for rettferdig og ærlig praksis i alt vi gjør.

 • Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor
 • Vi tar ansvar for våre handlinger
 • Vi følger våre verdier og retningslinjer for god forretningsskikk

 

Dedication

En av våre største styrker er entusiasme og engasjemen-tet til alle folkene våre. Ved at vi hver dag forsøker å være litt bedre enn i går, får vi frem det beste i hverandre. Vi vokser som individer og som team slik at vi kan forme fremtiden til selskapet vårt og skaper større verdi for kundene våre og deres kunder.

 • Vi deler kunnskap og lærer av hverandre på tversav landegrensene
 • Vi er engasjert i og ansvarlig for egen utvikling
 • Vi strekker oss langt og gir aldri opp

Solutions

Når alt kommer til alt, er det hva vi har klart å oppnå sammen med kundene våre og deres kunder som teller mest. Vår evne til å utvikle de beste løsningene og skape ekte vinn-vinn-situasjoner er det som gjør at vi skiller oss ut i markedet. Gjennom innovativ tenkning og handling overgår vi forventninger og fremstår som rollemodell i vår bransje.

 • Vi fokuserer på resultater, ikke problemer
 • Vi samarbeider for å levere innovative løsninger til våre kunder
 • Vi er pådrivere for kvalitet og profesjonalitet