Våre verdier

I Intrum gjør vi vårt beste for å skape verdi for enkeltpersoner, selskaper, aksjonærer og samfunnet som helhet.

Empathy

Vår virksomhet handler om å hjelpe både forbrukere og bedrifter med å forbedre sin økonomiske velferd. Vi streber alltid etter å behandle mennesker med verdighet og respekt - både våre sluttbrukere og våre kunder, samt våre kolleger. Dette gjør det mulig for oss å skape mer verdi, å finne dypere mening i arbeidet vi utfører, og til slutt å oppnå vår felles misjon om å hjelpe bedrifter til å blomstre ved å ta vare på deres kunder.

Ethics

Etikk er kjernen i alt vi gjør. Vi er forbilder i vår bransje og streber etter å sette nye standarder og endre måten folk oppfatter inkasso på. Dette betyr å være en pådriver for rettferdig behandling av alle som skylder penger, og å samarbeide med kunder og samarbeidspartnere som deler våre verdier. For å oppnå dette forholder vi oss til de høyeste standardene for rettferdig og ærlig praksis i alt vi gjør.

Dedication

Som en virksomhet som fokuserer på mennesker, er en av våre største styrker entusiasmen og engasjementet til alle våre ansatte. Gjennom en daglig forpliktelse til å bli litt bedre i dag enn vi var i går, fremhever vi det beste i hverandre. Vi vokser som individer og team for å forme fremtiden for selskapet vårt, og dermed bringe større verdi til deg som kunde, samt våre klienter og samfunnet som helhet.

Solutions

Vårt dedikerte team går på jobb hver dag med ett mål, å løse problemer for våre kunder og klienter. Ved dagen slutt er det det som betyr mest. Gjennom innovativ tenkning og handling overstiger vi forventninger og påtar oss rollen som ledere i vår bransje.