8 ord du møter i en inkassoprosess

Hva betyr det egentlig? Her finner du en oversikt over økonomiske ord, som er greit å kjenne til hvis du har fått en henvendelse av oss.

  1. Betalingsanmerkning: En merknad som viser at du ikke har håndtert dine betalinger i tide. Anmerkninger registreres hos kredittopplysningsbyråene og innebærer blant annet at du kan få avslag på boliglån.
  2. Blankolån: Et forbrukslån der man ikke stiller noen sikkerhet i pant. På grunn av manglende sikkerhet er renten normalt høyere enn når du låner noe mot en sikkerhet.
  3. Effektiv rente: Gjenspeiler den totale kostnaden for å låne penger, for eksempel når du handler på kreditt. Dette inkluderer renter, faktureringskostnader, etableringsgebyrer og eventuelle andre kostnader. Hvis du vurderer å ta opp et lån må du alltid se på den effektive renten ettersom den er høyere enn den nominelle renten.
  4. Kreditt: Lån, avbetaling og utsettelse av betalinger er ulike former for kreditt. Kreditt innebærer at du handler i dag, men betaler senere.
  5. Kredittopplysninger: Økonomisk informasjon om en person eller et foretaks tidligere betalingshistorikk og betalingsevne.
  6. Kredittverdighet: En person eller et foretak sin kapasitet til å betale sin gjeld. Hvis du for eksempel har betalingsanmerkninger eller en sak hos namsmannen vil du ha lav eller ingen kredittverdighet.
  7. Påminnelse/purring: Dersom du har glemt å betale en regning får du ofte en påminnelse noen dager etter du skulle ha betalt. Noen bedrifter sender ut påminnelser selv, andre gjør dette gjennom et inkassobyrå. Vær oppmerksom på at bedrifter ikke har plikt til å sende ut påminnelser.
  8. Rentes rente: Har du penger i banken legges renten til i ditt innsatte beløp, og til sammen blir det et nytt beløp som danner grunnlaget for en ny renteberegning. Tilsvarende legges renten til din gjeld og gir grunnlaget for en ny renteberegning.

Trenger du hjelp eller har du spørsmål? Ikke vær redd for å ta kontakt med oss.