Logg inn og få oversikt

Logg inn og få oversikt over saken din. Vi har en portal for inkasso og en for lån.

Jeg har en purre- eller inkassosak

Portal for purre- og inkassosaker

Her får du oversikt sakene dine som er forfalt eller gått til inkasso. Du kan for eksempel:

  • Betale en faktura som er gått til inkasso
  • Endre forfallsdato
  • Opprette en nedbetalingsplan
  • Ta kontakt med oss

Jeg har et lån som blir håndtert av Intrum

Portal for lån

I portalen får du oversikt over lånet ditt. Her kan du: 

  • Se status på lånet ditt
  • Gjøre endringer
  • Ta kontakt med oss