Advarer mot falske SMS-er 

Obs! Vi har oppdaget at det blir sendt ut falske tekstmeldinger fra Intrum. Ikke trykk på lenken i SMS-en eller oppgi personlig informasjon. Les mer om svindelforsøket her.

Les mer ›

Har du fått brev fra oss og er usikker på hva vi spør etter?

Vi vet at vi kan være litt vanskelige å forstå av og til. Derfor har vi laget denne ordforklaringen med ord og uttrykk du møter på når du har fått brev fra oss.

Betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning kan beskrives som en prikk på ditt økonomiske rulleblad. En betalingsanmerkning legges inn i et offentlig register som ulike aktører har tilgang til. F.eks. vil du ikke kunne ta opp et nytt mobilabonnement eller søke om boliglån.

Betalingsoppfordring

Etter at saken er registrert til inkasso, skal Intrum sende deg en betalingsoppfordring. Dette er rett og slett et brev som oppfordrer deg til å betale. Du får en 14 dagers frist til å betale kravet eller ta kontakt hvis du er uenig. Hvis du ikke klarer å betale innen fristen, er det viktig at du tar kontakt med oss for å komme frem til en løsning. Hører vi ikke fra deg, vil inkassoprosessen fortsette.

Ekstra kostnader

Når vi snakker om ekstra kostnader er det gjerne i form av gebyrer som følge av at man ikke betaler innen fristen. Eksempler på gebyrer kan salær og purregebyr.

Faktura

En faktura er et dokument som bekrefter et salg mellom en selger og en kjøper. Fakturaen sendes av selgeren, og kjøperen må betale den. Fakturaen fungerer som en dokumentasjon av kjøperens betalingsforpliktelse og selgerens krav.

Kredittopplysningsbyrå

Dette er byråer som har tillatelse til å hente inn informasjon om ditt økonomiske rulleblad. De kan dele informasjon med aktører som f.eks. banker og telekomselskaper hvis du skal ta opp lån for å se om du har god kreditt.

Nemndsbehandling

Hvis du er uenig i vår behandling av din inkassosak kan du klage til Finansklagenemda og kreve nemndsbehandling. Finansklagenemnda er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap.

Namsmann

Når en faktura ikke blir betalt etter et inkassovarsel, kan neste steg være å involvere namsmannen. Namsmannen er underlagt politiet og skal sørge for at de som har rettmessig krav på betaling får pengene sine.

Purring

En purring er en formell påminnelse til deg som skylder penger, og er første steg for å følge opp ubetalte regninger.

Rettmessige krav

Rettmessig betyr at kravet er korrekt og ikke omtvistet.

Rettslig pågang

Hvis man ikke betaler en faktura kan det ende opp med at man må koble inn det norske rettsapparatet for å kreve inn pengene.

Tvist

Når man sier at saken er tvistet betyr det at det er en uenighet om kravet. F.eks. tvist om inkassoloven er fulgt kan kravet tas inn til nemndsbehandling.

Ubestridte krav

Når begge parter er enige om kravet.

Hvis du vil lese mer om hvilke lover og regler vi forholder oss til i brevene våre, kan du lese mer på disse linkene:
- Forskrift til inkassoloven
- Inkassoloven