Advarer mot falske SMS-er 

Obs! Vi har oppdaget at det blir sendt ut falske tekstmeldinger fra Intrum. Ikke trykk på lenken i SMS-en eller oppgi personlig informasjon. Les mer om svindelforsøket her.

Les mer ›

Hvordan lære barn om penger og økonomi?

Å lære barn om penger og økonomi allerede fra de er små legger grunnlaget for sunne økonomiske vaner og en økonomisk trygg fremtid.

Hvorfor er det viktig å lære barn om penger og økonomi?

Ifølge Intrums European Payment Report 2023 føler én av tre europeere at de ikke har tilstrekkelig kunnskap for å kunne håndtere økonomien skikkelig. Det har ført til at stadig flere foreldre ønsker å lære barna om penger og økonomi allerede i ung alder. Men hvordan gjør man egentlig det?

Vær et økonomisk forbilde

Barn lærer ved å observere og etterligne andre – spesielt foreldrene. Derfor er det viktig å være gode økonomiske forbilder. Hvis du som forelder opptrer som en ansvarlig forbruker, øker sjansen for at barna vil gå i dine fotspor og gjøre det samme når de blir voksne. 

Snakk åpent om penger

En god måte å introdusere barn for økonomi, er å snakke åpent om det. Hvis vi prater om penger i hverdagen, diskuterer hva vi har tenkt å kjøpe og forteller hva det koster å leve, lærer barna at økonomi er et naturlig tema å snakke om.  
 
Det viser seg at sjansen for økonomiske problemer øker hvis vi holder økonomien hemmelig eller gir tegn til at penger er et tabubelagt tema. Du trenger naturligvis ikke å avsløre hvor du tjener, skape bekymring rundt utgifter eller involvere barna i alle økonomiske beslutninger – det handler simpelthen om å skape åpenhet rundt privatøkonomien.

Innfør økonomiske vaner

Når barna er involvert i økonomien hjemme og har fått en forståelse for hva ting koster, er det lurt å lære dem om pengenes verdi og hvordan prioritere. Her gjelder det å vise hvordan man unngår å bruke mer penger enn man tjener, for eksempel ved å sette opp et budsjett sammen.  
 
Samtidig er det viktig at vi ikke gjør barna redde for gjeld. De kan gjerne lære at lån og bruk av kreditt er alternativer ved større planlagte kjøp, så lenge man gjør det på en forsvarlig måte og er klar over konsekvensene ved forsinket betaling.  
Å snakke åpent om hva som skjer hvis man roter det litt til og hvordan håndtere gjeld, er vel så viktig som å gi råd om prioriteringer og budsjett. Her er det imidlertid viktig å tilpasse samtalen etter barnets alder.  
 
En syvåring vil ikke nødvendigvis forstå renter på bankinnskudd, men at det er viktig å spare penger. Etter hvert som barnet blir større, kan du gradvis introdusere mer avansert økonomi.

Gi lommepenger

Når du har introdusert økonomiske prinsipper og teoretisk kunnskap, kan det være hensiktsmessig å gi barna litt praktisk erfaring. Mange foreldre er usikre på om de skal gi lommepenger, og det er delte meninger hvorvidt barnet skal måtte jobbe for pengene eller ikke.  
 
Hvor mye og hvor ofte man skal å gi lommepenger er helt opp til hver enkelt, men å gi barna en form for økonomisk ansvar er en effektiv måte å lære dem privatøkonomi. På den måten får de erfare at penger ikke er ubegrenset, men krever innsats og arbeid.  
 
Det kan også hjelpe barna å forstå hvordan de skal bruke pengene sine smart. Når de får lov til å ta egne økonomiske avgjørelser, selv bare med små beløp, må de selv finne måter å håndtere pengene på. Kanskje erfarer de hvor viktig det er å spare også – en nyttig lærdom å ta med videre i voksenlivet.

Lag gode sparevaner

Tidligere økonomiske kriser har vist at de som regelmessig setter av penger og gradvis bygger opp en økonomisk buffer, har lettere for å takle uforutsette økonomiske utfordringer. Ifølge en rapport fra Intrum, er nettopp håndtering av uventede utgifter hovedårsaken til at forbrukere i Europa har en spareplan.  
 
En måte å videreføre denne lærdommen på, er ved å la barna spare til noe de ønsker seg – for eksempel en leke. Det lærer dem både å være tålmodig, og at konsekvent sparing lønner seg på sikt.  
 
For de som ikke er vant med å spare, kan det føles som at livet blir “satt på vent” når økonomiske utfordringer plutselig oppstår. Lærer man imidlertid å sette av penger fra tidlig alder, vil man være godt rustet når slike situasjoner oppstår og ha en trygg økonomisk fremtid i vente.