Forliksklage er sendt – Hva gjør jeg?

Dersom inkassosaken står ubetalt over lengre tid, kan vi sende en forliksklage for å bekrefte at du er forpliktet til å betale det utestående beløpet.
Jeg har mottatt en melding om at forliksklage er sendt

Slik løser du saken

Hvis du har ubetalt gjeld til inkasso over lengre tid, kan vi sende en forliksklage for å bekrefte at du er forpliktet til å betale det utestående beløpet. Deretter får du en betalingsanmerkning, og gjelden kan deretter kreves inn etter at det er sendt en utleggsbegjæring.

Du kan fortsatt løse saken ved å betale alle utestående beløp knyttet til inkassosaken, inkludert inkassosalær og renter. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å betale ved å logge deg på portalen. Vi kan også avtale en nedbetalingsplan.

Hvis du har utestående inkassogjeld og ikke mulighet til å betale er det viktig at du tar kontakt så fort som mulig. 

Kontakt oss