Gjeldsregister – Slik påvirker det deg

Fra 1. juli blir informasjon om dine kredittkort og forbrukslån samlet og lett tilgjengelig for banker og deg selv. Også de ubrukte kredittkortene tas med.

I sommer settes nye gjeldsregistre ut i livet. All gjeld du har uten sikkerhet vil nå samles i søkbare databaser. Bankene vil bruke informasjonen til å vurdere om du får nye lån. Det kan også påvirke deg med en normal økonomi når du skal søke om boliglån.

All gjeld du har uten sikkerhet vil nå bli samlet i søkbare databaser som bankene kan bruke til å vurdere om du får nye lån
sier Lea Coates

- Nå vil det bli vanskeligere å ta opp mer gjeld enn du kan betjene. Ikke alle har fått med seg at også de ubrukte kredittkortene tas med. Har du for eksempel 5 kort med en ubrukt ramme på til sammen 250.000 kroner, vil det kunne påvirke bankens vurdering av om du får innvilget bolig- eller billån, sier Lea Coates, advokat i Intrum.

- Bankene kan imidlertid avhjelpe dette ved å sjekke gjelden din «live», i sanntid. De kan som en ekstra sikkerhet sjekke registeret både rett før du får innvilget lånet, og rett før den utbetales, sier Coates.

Les også: Slik skal gjeldsregistrene hindre at vi tar opp for mye lån

Nå regnes også ubrukte kredittkort som gjeld, sier Lea Coates, advokat i Intrum

Gjeldsregistrene omfatter ikke leasing

Leasing omfattes ikke av gjeldsregistrene. Leasing er en finansieringsform der du som leasingtaker ikke blir eier av for eksempel bilen, du bare leier den.

- Leasing havner utenfor lovens definisjon av «gjeldsopplysning», selv om en leasingavtale også er en økonomisk forpliktelse som kan være av en betydelig størrelse. Skyldige beløp vil først bli plukket opp i gjeldsregisteret ved mislighold, sier Coates. Dersom du misligholder avtalen, kan det bli et stort restkrav.

Lettere å få oversikt

Med registrene blir det også lettere å få oversikt og vurdere din egen økonomiske situasjon.

- Du burde sjekke egen status for å se hva som står i registrene, uavhengig av hvor mye gjeld du tror du har. For de aller fleste er disse registrene et godt verktøy for å rydde opp. Men husk: du får ikke en fullstendig oversikt ved å søke opp deg selv i gjeldsregisteret.

To aktører har utviklet løsninger etter gjeldsinformasjonsloven, henholdsvis en portalløsning og et register:

Gjeldsregistrene kan inneholde feil

Målet med gjeldsregistrene er at folk ikke skal ta opp mer lån enn det de har råd til. Registrene omfatter en stor andel av gjeld som er tatt opp uten tilknyttet pant, det vil si typisk forbrukslån og kredittkort

- Du kan selv gå inn på det aktuelle registeret og logge inn med BankID. Der vil du se gjeldsopplysningene som er registrert på deg. Du vil også få beskjed hver gang noen ber om innsyn, på samme måte som du nå får beskjed fra kredittopplysningsbyråer når du blir kredittsjekket, sier Coates.

Pantesikret gjeld er foreløpig ikke omfattet av registeret, men loven åpner for at det kan komme en forskrift som inkluderer også denne gjelden. Grunnen til at dette i første omgang ikke er med, er at disse opplysningene er å finne andre steder. 

- Du må være obs på at registrene kan inneholde feil. Alle som behandler dine data kan gjøre feil, derfor er det viktig at du selv følger med. Kjenn til rettighetene dine om når du kan kreve retting og sletting, sier Coates.

Les også: Våre beste sparetips.

Gjeldsregistrene blir en del av boliglånsvurderingen

I tillegg til forbrukslån kan registrene også gjøre det vanskeligere å få boliglån. Boliglånsforskriften sier at du ikke kan ha mer enn 5 ganger brutto årsinntekt i gjeld. Nå vil bankene enklere kunne ta med flere typer gjeld uten sikkerhet. 

Innføringen av gjeldsregistre er et resultat av gjeldsinformasjonsloven, som sier at finansforetak, som forbrukslånbanker og andre som gir lån og kreditt, skal gjøre opplysninger om kundenes gjeld tilgjengelig for gjeldsinformasjonsforetak.