Tips for å unngå uforutsette utgifter

Uforutsette utgifter kan stikke kjepper i hjulene for hverdagsøkonomien. Er du imidlertid forberedt på at uventede hendelser kan skje, kan du forhindre at det slår sprekker i budsjettet. Her er våre beste tips!

Ta høyde for uforutsette utgifter i budsjettet

Faste utgifter som leie, internett og telefonabonnement er relativt enkle å forutsi, og derfor en naturlig del av budsjettet. Variable utgifter derimot, er mer utfordrende og ofte ekskludert – enda det er disse som skaper økonomiske utfordringer:  
 
Slik setter du opp et budsjett som funker.

Fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter fører ofte med seg flere kostnader enn forventet. Du har kanskje opplevd å melde deg inn i en idrettsklubb og satt av midler til den årlige medlemsavgiften, men så dukker det plutselig opp uforutsette kostnader knyttet til utstyr og tilbehør? 
 
På samme måte koster kinobesøk og turer til fornøyelsesparker langt mer enn bare billettprisen inn. Husk å inkludere snacks og mat i budsjettet også! Her er 30 ting du kan gjøre i helgen uten å bruke penger.

Oppussing

En annen utgiftspost som alltid ender opp dyrere enn planlagt, er oppussing. Selv om du har fått pristilbud og satt opp et grundig budsjett, oppstår det ofte uforutsette utfordringer underveis i prosessen. Se hvordan du kan planlegge sparing her!

Kjæledyr

De fleste er klare over at å ha kjæledyr innebærer ekstra økonomiske forpliktelser. På lik linje med oss mennesker trenger kjæledyr mat og daglig stell, men det mange glemmer er at husdyrene også krever forsikring, jevnlige besøk hos veterinæren og pass når du er bortreist.

Mat og husholdningsapparater

Sist, men ikke minst, bruker vi ofte mer penger på mat og husholdningsapparater enn vi gjerne er klare over. Har du vurdert å kjøpe kjøkkenmaskin for å spare penger på hjemmelaget brød, eller investere i en kullstyremaskin for å redusere de månedlige kostnadene på drikke? I så fall må ta hensyn til alle ingrediensene som trengs også! Les våre fjellvettregler for økonomi her.

Slik unngår du uforutsette utgifter

For å kunne håndtere uventede hendelser, er nøye planlegging nøkkelen til suksess. Her er hvordan du finner en riktig balanse mellom faste og variable utgifter:

 1. Kartlegg økonomien nøye 
  Start med å utarbeide et så detaljert og konkret budsjett som mulig. Det gir deg en fullstendig oversikt over økonomien.  
 2. Skill mellom behov og ønsker  
  Lær å skille mellom nødvendige og valgfrie utgifter. Det er lett å tenke at visse aktiviteter er avgjørende for livskvaliteten, men det kan virke mot sin hensikt hvis du havner i økonomiske utfordringer.   
 3. Sett økonomiske grenser  
  Bestem faste beløp for spesifikke utgifter, så unngår du å overskride budsjettet.  
 4. Beskytt bufferkontoen  
  Ikke bruk bufferkontoen på unødvendige utgifter. Ved å ha penger i bakhånd, slipper du økonomiske bekymringer og uro.  
 5. Planlegg for fremtiden  
  Selv om det er utfordrende å forutse uforutsette utgifter, finnes det også forholdregler du kan ta. Ved å sette av penger til forsikring hver måned, bygger du en ekstra økonomisk sikkerhet for fremtiden.

Last ned budsjettmal gratis budsjettmal her!