Låneadministrasjon

Frigjør tid med låneadministrasjon – enkelt og effektivt.

Intrum låneadministrasjon er en ideell løsning for alle bedrifter eller kommuner som trenger å spare tid og samtidig sikre at lånene alltid blir håndtert på en compliant måte.

Vi har i dag en portefølje på over 85.000 lån på vegne av over 400 oppdragsgivere.

Du velger selv hvilke deler av verdikjeden du vil sette ut. Vi bistår med alt fra behandling av lånesøknader og administrasjon, til kundeservice og oppfølging av ubetalte lån.


Frigjør tid med låneadministrasjon

Unngå å havne i tidsklemma ved å la Intrum håndtere lånene til bedriften din. Vi hjelper deg med alle de tidkrevende aspektene knyttet til lån, både før og etter lånet er innvilget. Dette innebærer at du slipper å etablere sikkerhetsdokumenter, utbetale lånet, oppdatere vilkår og svare på spørsmål knyttet til lånene. Du kan også la oss kreve inn lånene som ikke er betalt. Dermed vil du frigjøre verdifull tid.  

Finn ut hvilke deler av låneprosessen din bedrift kan sette ut.

Gi lån til de riktige kundene

En god låneprosess starter med å innvilge lån til de riktige kundene. Intrum har lang erfaring med å innvilge kunder med ulik risikoprofil - vi vurderer alt fra søknader om boliglån til forbrukslån. Dette gjør at vi kan anbefale deg å godkjenne eller gi avslag på et lån. Vi sjekker også dokumentasjon og henter inn tilleggsinformasjon der det trengs. Slik kan du føle deg trygg på at lånene du innvilger er et resultat av en grundig vurdering. Det er likevel du som tar den endelige avgjørelsen om lånet skal bevilges eller ikke.

Sikre at du overholder alle lover og regler

Med Intrum får du en samarbeidspartner som alltid er oppdatert på det juridiske. For deg som kunde betyr det at du kan være helt trygg på at lånet blir håndtert i tråd med gjeldende lover og regler, enten det gjelder finansavtaleloven eller GDPR.

Skap enda bedre kundeopplevelser

Mange bedrifter velger å overlate kundeservicen knyttet til lånene til oss i Intrum. Våre medarbeidere er godt trente til å snakke om lån og nedbetaling av gjeld med ulike typer mennesker. Vi har lang erfaring med å løse ulike spørsmål knyttet til betaling og lån. Dermed sikrer vi at kundene dine får en god opplevelse etter at lånet er godkjent.

Tilpass låneadministrasjonen etter dine behov

Intrum har over 20 års erfaring med låneadministrasjon. Vi ser at du får best effekt når løsningen er tilpasset behovene til nettopp din bedrift. Derfor tilbyr vi en fleksibel låneadministrasjon skreddersydd til din bedrift, inkludert:

  • Hvilke deler av låneprosessen du bør sette ut
  • Om du bør bruke ditt eget system eller Intrums utlånssystem
  • Tilpasninger til bransjen du er en del av

Låneadministrasjon passer for alle bedrifter som tilbyr lån i en eller annen form. Enten du jobber for en bank som har behov for bistand, en bedrift som tilbyr lån til sine medarbeidere eller om du leverer kommunale startlån.

Lurer du på hva slags løsning som passer best for din bedrift? Ta kontakt.

Reduser restansene

Innfordring av lån krever solid fagkunnskap. Ikke bare må du være oppdatert på lover og regler og ha gode systemer og rutiner, du må også være vant til å snakke med mennesker som av ulike årsaker er i en vanskelig økonomisk situasjon. Her får du god nytte av Intrums erfaring med inkasso. Vi følger opp ubetalte lån på en profesjonell og effektiv måte og sikrer at du får betalt. Dermed sitter du igjen med færre utestående fordringer og bedre likviditet.

Fullt innsyn i låneporteføljen

Både du og kundene dine får full oversikt over lånene gjennom hver deres selvbetjeningsportal. Portalen WebLån gir deg innsyn i låneporteføljen. Her ser du alle kommentarer og dialog mellom oss. Kundene dine får innsyn gjennom MinSide, som fungerer som en nettbank. Kundene logger enkelt inn via BankID. 

Fleksibel prismodell

Intrum låneadministrasjon er en fleksibel løsning. Den fungerer litt på samme måte som en buffet hvor du mikser og matcher hvilke tjenester du vil sette ut. Derfor opererer vi heller ikke med en standard pris. Prisen avhenger av flere faktorer, blant annet:

  • Hvilke oppgaver du vil overlate til oss
  • Om du vil bruke utlånssystemet vårt eller systemet til bedriften din
  • Hva slags type lån bedriften din eller kommunen har
  • Antall lån
  • Størrelsen på lånene

Fordelen med Intrum låneadministrasjon er at du har stor frihet til å velge løsningen som passer best for bedriften din.

Vil du bruke mindre tid på å administrere lån?