Continuous Monitoring

Continuous Monitoring er en overvåkstjeneste som gir kunden tidlige indikatorer på økt kredittrisiko i form av oversendte risikoklasser samt varsel om rettsmøter som omhandler konkurs. Varselet og risikorapporten gir kunden mulighet til å iverksette nødvendige tiltak for å redusere potensielle tap når en bedrift i porteføljen viser tydelige tegn på økt kredittrisiko.

Avdekk hvilke aksjeselskap som driver risikoen i porteføljen

Ager før eventuelle tap manifesterer seg

Prioriter de viktigste sakene

Brukervennlig løsning


Ofte stilte spørsmål

FAQ - Continuous Monitoring | Intrum

Hva innebærer risikoklassene?

Risikoklassene går fra A-D og predikerer sannsynligheten for vesentlig mislighold. Forskjellen på å predikere konkurs og vesentlig mislighold er at vi også fanger opp selskaper som i praksis er insolvent, men av ulike årsaker ikke begjæres konkurs. For mer utfyllende informasjon om hvordan vi predikerer risikoklassene ta kontakt med oss her

Hva bør jeg gjøre hvis kredittinformasjon viser at kunden min har høy risiko?

En oppdatert innsikt i dine kunders betalingsmønstre og kredittrisiko lar deg implementere flere kredittstyringsstrategier, som vil gi mer effektiv markedsføring. Når det gjelder høye risikonivåer, kan du selv bestemme hvilke kunder du ønsker handle med. Ellers kan du enkelt begrense kredittbeløpet som gis til enhver tid, redusere betalingsbetingelsene eller søke om betaling på forhånd. 

Hvor ofte bør man undersøke en kundes kredittopplysninger?

Kundens betalingsinformasjon og atferd endres over tid. I tillegg til å sjekke potensielle kunder, er det derfor fornuftig å også sørge for en oppdatert oversikt over eksisterende kunder. På denne måten kan du minimere risikoen for manglende betaling og iverksette tiltak som eksempelvis betalingspåminnelser og inkasso når det er nødvendig.  

Hvorfor bruke kredittinformasjon i virksomheten?

Relevant kredittinformasjon kan være med på å øke fortjenesten i bedriften, ved at du kan forutsi betalingsatferden til nåværende og potensielle kunder. 

Flere personer prater, illustrasjon av ansatte hos Intrum som jobber med Continuous Monitoring.

Hva kan tjenesten hjelpe med?

Les artikkelen om hvordan Intrum hjelper din bedrift til å avdekke hvilke aksjeselskap som driver risikoen i poteføljen din.

 

Les hele artikkelen her. 

 

 

Bli kunde hos Intrum

Vi leder veien til en sunn økonomi