Credit Risk Analysis

Analysen gir deg innsikt i hvordan risikoen i porteføljen din utvikler seg på et tidlig stadie, slik at du kan vurdere om du bør justere kredittpolitikken. Credit Risk Analysis hjelper deg med å justere kredittrisikoen på et nivå som gir bedriften god avkastning, samtidig som du har kontroll på risikoen.  

Se utvikling i kundeforteføljen

Juster kredittrisikoen

Bedre avkastning

Bedre kontroll på risikoen


Vurdering av kredittrisiko

Intrum sine tjenester for vurdering av kredittrisiko hjelper deg med å holde databasene oppdatert for eksisterende og potensielle kunder.

Øk fortjenesten

Med korrekte og oppdaterte kredittopplysninger får du bedre oversikt over risikoen ved dine kundeforhold, som gir mulighet for bedre strategi.

God analyse

Intrum bruker analyse for å hjelpe deg med å forutsi betalingsatferden til kunden.


Ofte stilte spørsmål

FAQ - Credit Risk Analysis | Intrum

Kan analysen gjennomføres for andre land?

Vi leverer analysen i Norge og Sverige.

Er det mulig å gjøre analysen på bedrifter?

Ja. Vi gjennomfører risikoanalyser av bedriftsporteføljer som benytter seg av inkassoinformasjon og regnskapsinformasjon.

Hva koster det?

Prisen er avhengig av antall personer/selskaper som skal analyseres. Ta kontakt med oss her for mer informasjon.

Tre personer som smiler, og som illustrerer en samtale om risiko og Credit Risk Analysis.

Flere fordeler med Credit Risk Analysis

Ved å dele inn porteføljen i ulike grupper kan analysen avsløre risikoen og risikoutviklingen i ulike segmenter.

 

Les mer om Credit Risk Analysis her

“Analysen gir en tidlig indikator på latent risiko og muliggjør direkte tilpasningen i risikoeksponeringen sin”

Analytiker, Intrum

Bli kunde hos Intrum

Vi leder veien til en sunn økonomi