Øk inntektene ved å analysere kundebasen din

Hos Intrum bruker vi vår erfaring og data til å vurdere betalingsprofiler, redusere risikoen din for å maksimere inntektene dine. Det er flere faktorer som kan hjelpe deg å forstå kundebasen din som vil bidra til økt inntjening.

Forstå risikonivået i porteføljen

Vår analyse gir deg bedre kontroll over risikoen i din kundeportefølje. Dette viser om risikoen i kundeporteføljen din øker eller synker. Da kan du bestemme om du skal justere kredittrisikoen. Det hender at kun en liten justering i risiko kan gi betydelig høyere avkastning. 

Identifiser risiko før du opplever tap

Med Intrums målstyring og analyser har du mulighet til å identifisere kredittrisiko i kundeporteføljen tidlig og iverksette tiltak for å beskytte inntektene. Uten denne innsikten vil det ta lengre tid før tap vises i porteføljen din, og disse tapene vil sannsynligvis være store. 
  

Hvordan kan du sammenligne risiko?

Intrums kredittinformasjon lar deg sammenligne risikoen i din virksomhet med resten av markedet. Vi kan fortelle deg om din bedrift har høy eller lav risiko sammenlignet med andre selskaper i samme bransje. Dette vil gjøre det lettere å vurdere om din bedrift tar riktig valg når det gjelder risiko.  

Analyser nye kunder

Mer enn 700 000 personer med inkassohistorikk er representert i vår database. Dette utgjør omtrent 9 av 10 personer som skylder penger i Norge. Dataen vår gjenspeiler både mikro- og makrotrender. Eksempelvis ser vi hvordan variabler som alder og demografi påvirker sannsynligheten for mislighold.