Tapsavsetninger

Erfaringsmessig vet vi at beregninger av tapsavsetninger kan være utfordrende, ofte grunnet lite tilgang på data. Det kan også være et behov for validering av en tredjepart. Ved hjelp av vår markedsledende datagrunnlag for mislighold hjelper vi kunder med mer presise beregninger av tapsavsetning uansett bransje. Vi bistår kundene våre med tapsavsetningsberegninger uansett om utfordringene dine er å lage prognoser, for lite datagrunnlag, behov for benchmarking, validering av en tredjepart, eller andre grunner.

Tredje parts bekreftelse for revisor

Mere presise tapsavsetninger

Data innputt til IFRS9 modellen

Forecasting opp til 10 år frem i tid


Ofte stilte spørsmål

FAQ - Tapsavsetninger | Intrum

Vil vi få mer presise tapsavsetninger?

Vår erfaring viser at Intrums tapsavsetninger kan være mer presise enn kundens, grunnet at Intrum har et større datagrunnlag og har mulighet til å benchmarke tapsavsetninger mot bransjen.

Hvor ofte kan vi få leveranser?

Vi leverer tapsavsetninger månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig, avhengig av kundens behov.

Hvilke selskaper passer dette for?

Vi har erfaring med å hjelpe selskaper innenfor alle bransjer, alt fra små til store bedrifter. Vi kan også hjelpe banker med input til IFRS 9 modellen.

Hvor er det vi tilbyr dette?

Vi tilbyr tapsavsetninger i Norge og Sverige.


Bli kunde hos Intrum

Vi leder veien til en sunn økonomi