Personvernregler for kunder og leverandører

Slik behandler vi personopplysningene til kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger du har gitt oss i forbindelse med tjenestene vi leverer.

Hvorfor har vi tilgang til personopplysningene dine?

For å inngå og oppfylle avtalen vi har med deg og/eller firmaet du representerer, er behandling av personopplysningene dine helt nødvendig. Vi kan behandle personopplysninger om besøkende til våre nettsteder eller fysiske kontorer, avhengig av hvordan du velger å kommunisere med oss. Det kan for eksempel være gjennom kurs, arrangementer, nyhetsbrev og lignende.

Hvordan behandler dere personopplysningene mine?

Vi vil kun behandle personopplysningene dine hvis vi har et rettslig grunnlag for dette. Det betyr at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale der du og/eller firmaet du representerer er den ene parten, eller for å gjennomføre tiltak på forespørsel fra deg før kontrakten inngås. I tråd med formålene våre kan vi også bruke personopplysningene dine for å gi deg informasjon om våre tjenester, prospekter, analyser, arrangementer og kurs som kan være av interesse for deg, eller for å utføre nødvendige eller ønskede oppgaver som forventes i forretningsforholdet vårt.

Vi er rettslig forpliktet til å overlevere personopplysningene dine til relevante myndigheter ved revisjon, for å hindre, overvåke og bevise bedrageri, hvitvasking og andre kriminelle aktiviteter.

Personopplysningene dine som vi besitter lagres konfidensielt i henhold til personvernlovgivningen.

Hvilke personopplysninger behandles og hvorfor?

Vi behandler nødvendig informasjon for å administrere avtale- eller forretningsforholdet. For å kommunisere med deg og samtidig sørge for trygg og riktig identifisering, har vi behov for navnet ditt, jobbtittel og kontaktinformasjon, slik som adresse, telefonnummer og e-postadresse.

For å oppfylle våre juridiske forpliktelser vedrørende for eksempel hvitvasking, kan det også være nødvendig å be om passinformasjon eller lignende identifikasjon, samt annen relatert informasjon.

Av hensyn til sikkerheten til vårt personale og besøkende bruker vi videoovervåkingskameraer på enkelte steder, og vi ber deg om å oppgi ditt navn og telefonnummer når du besøker oss. Med mindre vi er rettslig forpliktet til å lagre opptakene, vil disse slettes i løpet av kort tid.

Vi er rettslig forpliktet til å overlevere personopplysningene dine til relevante myndigheter ved revisjon og for å hindre, overvåke og bevise bedrageri, hvitvasking og andre kriminelle aktiviteter.

Avhengig av oppdraget og hvilket land saken behandles i, kan vi også foreta bakgrunnssjekk for å fastslå om det finnes omstendigheter som kan diskvalifisere deg eller firmaet du representerer fra et slikt oppdrag.

Med mindre annet er avtalt med deg, eller der det er nødvendig for opprettelsen, utøvelsen eller forsvar av rettslige krav, vil vi ikke inkludere spesielle kategorier av personopplysninger. Dette kalles «sensitive personopplysninger» og er informasjon om for eksempel etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, medlemskap i fagforeninger samt behandling av personopplysninger om helse eller seksuell legning.

Deler dere personopplysningene mine med andre?

Vi kan dele personopplysningene dine med våre leverandører som tilrettelegger og/eller leverer deler av våre tjenester, for eksempel utskrifts- og posttjenester, juridiske representanter og så videre. Vi kan også dele personopplysningene dine med kundene våre hvis du representerer en leverandør som er deltakende i tjenestene vi leverer til dem eller offentlige myndigheter.

Medarbeiderne våre vil ha tilgang til personopplysninger. I slike tilfeller vil det kun gis tilgang etter behov, der formålene er beskrevet og medarbeideren er bundet av taushetsplikt.

Kan personopplysningene mine overføres til andre land?

Ettersom vi er en del av Intrum Group kan det hende vi overfører personopplysningene dine til et annet land. Dersom dette er tilfellet, vil vi sørge for at egnede sikkerhetstiltak treffes i henhold til personvernforordningen (GDPR). Vanligvis overføres ikke personopplysningene dine utenfor EØS-området. Vi bruker også tredjepartsleverandører til lagring av data, som kan være lokalisert utenfor EØS-området - herunder, men ikke begrenset til USA. 

 

Vi vil aldri overføre personopplysningene dine utenfor EØS-området uten å være sikre på at personopplysningene er trygge og beskyttet. Derfor sørger vi for at enhver mottakere har underskrevet EUs standardavtalevilkår, eller at det aktuelle landet garanterer tilstrekkelig sikkerhetsforanstaltninger i henhold til deres personvernlovgivning. Vi kan også dele informasjon med andre hvis dersom dette er påkrevet etter lovgivningen.

Hvor lenge lagres personopplysningene mine hos dere?

Vi vil lagre personopplysningene dine så lenge dette er tillatt etter loven, og så lenge vi har en legitim interesse i å lagre slike opplysninger, for eksempel inntil avtalen utløper og/eller inntil foreldelsesfristen utløper, for å kunne forsvare oss mot rettslige krav. Vi er juridisk forpliktet til å lagre personopplysningene dine i en gitt tidsperiode for å hindre og avsløre bedrageri, avsløre og bevise hvitvasking samt ved revisjoner.

Når det gjelder sikkerhetskopiering, vil vi også slette personopplysningene dine fra våre sikkerhetskopier, men kun når sikkerhetskopien gjenopprettes, i henhold til våre retningslinjer om sikkerhetskopiering. Når sikkerhetskopien slettes, slettes også personopplysningene dine.

Vil jeg bli utsatt for automatisert beslutningstaking?

Vi vil ikke bruke personopplysningene dine i automatisert beslutningstaking.

Hvilke rettigheter har jeg?

Det er viktig at du forstår at vi behandler personopplysningene dine, og det er vårt ønske at du føler deg komfortabel med dette. Selv om vi ikke trenger tillatelse fra deg til å behandle personopplysningene dine, har du allikevel mange rettigheter i forbindelse med behandlingen av slik informasjon.

Dine rettigheter

Her finner du en oversikt over rettighetene dine og en forklaring på hva disse innebærer.


Rett til innsyn

Du kan be om informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine, inkludert informasjon om:

 1. Hvorfor vi behandler personopplysningene dine
 2. Hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler
 3. Hvilke kategorier av mottakere vi utleverer personopplysningene dine til
 4. Hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine eller kriteriene som brukes for å fastsette lagringsperioden
 5. Hvilke rettigheter du har
 6. Hvor vi har innhentet personopplysninger fra (hvis vi ikke har mottatt slik informasjon fra deg)
 7. Om behandlingen inkluderer automatisk beslutningstaking (såkalt profilering)
 8. Hvordan vi beskytter personopplysningene dine hvis slik informasjon er overført til et land utenfor EØS-området

All informasjon ovenfor er tilgjengelig i denne personvernerklæringen. Du kan også be om en kopi av personopplysningene vi behandler om deg. Husk at du må betale et gebyr for ekstra kopier.

Rett til korrigering

Det er viktig at vi besitter korrekt informasjon om deg, og vi oppmuntrer deg derfor til å si ifra til oss hvis noen av personopplysningene dine er feil, for eksempel hvis du har endret navn eller flyttet.

Rett til sletting

Hvis vi behandler personopplysningene dine på en ulovlig måte, for eksempel hvis vi behandler personopplysningene lenger enn nødvendig, eller uten grunn, kan du be om at vi sletter slik informasjon.

Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses dersom:

 1. Du bestrider riktigheten av personopplysningene
 2. Behandlingen er ulovlig
 3. Behandlingen av personopplysningene ikke lenger er nødvendig for formålet
 4. Du har innsigelser mot behandlingen

Behandlingen vil begrenses fra innsigelsen er inngitt og i den perioden det tar oss å vurdere innsigelsen. Dette betyr at vi (med unntak av lagring av personopplysninger) kan behandle personopplysningene dine kun etter ditt samtykke, så fremt behandling skjer etter juridiske forhold, for å beskytte andres rettigheter eller i offentlighetens interesse.


Innsigelsesrett

Hvis du mener at vi ikke har rett til å behandle personopplysningene dine, eller hvis du ønsker at en automatisert beslutning skal fattes på nytt, kan du gjøre innsigelse mot behandlingen. I slike tilfeller kan vi kun fortsette behandlingen hvis vi kan rettferdiggjøre årsaker som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Vi kan likevel alltid behandle personopplysningene dine hvis dette er påkrevet for å avgjøre, utøve eller forsvare rettslige krav.

Rett til dataportabilitet

Du kan be om at personopplysninger du har overlevert til oss for behandling basert på samtykke eller for å oppfylle en avtale, blir sendt til deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å be om overføring av slik informasjon til en annen behandlingsansvarlig.

Tilbaketrekking av samtykke

Vi baserer ikke vår behandling av personopplysninger på samtykke, men da enkelte behandlingsaktiviteter kan være basert på samtykke, har du rett til å trekke dette samtykket tilbake. Vi vil i slike tilfeller stanse behandlingsaktivitetene på bakgrunn av dette rettslige grunnlaget.

Vi vil også varsle andre vi har delt personopplysningene dine med om at du har trukket tilbake samtykket.

Hvordan kan jeg endre eller klage på bruken av personopplysningene mine?

Hvis du har flere spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan du kontakte vårt personvernombud.

Personvernombud: personvern@intrum.com


Hvis du ikke er fornøyd med svaret eller mener vi behandler personopplysningene dine på en urettferdig eller ulovlig måte, kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om Datatilsynet og deres klageprosedyre her.

Personvernrettigheter

Hvis du ønsker å sende en forespørsel om noen av dine personvernrettigheter, kan du gjøre dette elektronisk her.

Rapportering av databrudd

Dersom det er sannsynlig at avviket vil medføre høy risiko for individers rettigheter og friheter, er vi også pålagt å informere den berørte personen uten unødig forsinkelse. For å hjelpe oss med å overholde disse viktige forpliktelsene, oppfordrer vi deg til å informere oss om eventuelle databrudd du er klar over via dette skjemaet.

 

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å forstå hvem du er og dermed tilby deg bedre tjenester samt hjelpe deg på best mulig måte. Vi bruker informasjonskapslene til å overvåke trafikken på nettstedet slik at vi kan optimalisere innholdet. Les mer her

 

Vilkår

Når du besøker og bruker www.intrum.no samtykker du i følgende vilkår:


Dette nettstedet og innholdet på nettstedet, inkludert utvalget av innholdet og hvordan det er organisert på hver enkelt side eller i flere sider, tilhører fullt og helt Intrum.

Du kan lagre utdrag fra Intrums nettsted på datamaskinen og skrive ut kopier av disse utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan bruke og distribuere nødvendige begrensede utdrag fra nettstedet vårt for å legge inn koblinger til sidene våre eller koblinger fra søketjenester.

All annen bruk, reproduksjon, oversettelse, bearbeiding, organisering, endring, distribusjon og lagring av dette nettstedet, i enhver form og på enhver måte, helt eller delvis, er forbudt uten på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Intrum.

Selv om vi gjør vårt beste for å presentere nøyaktig og oppdatert informasjon, påtar vi oss ikke juridisk ansvar for feil, utelatelser eller villedende formuleringer, eller for konsekvensene av handlinger som utføres som et resultat av innholdet på dette nettstedet.

Vær oppmerksom på at vi også fraskriver oss alt ansvar og erstatningsansvar knyttet til innhold og personvernpraksis på nettstedene vi oppgir koblinger til.

Endringer i disse retningslinjene: Ved betydelige endringer i bruksvilkårene for dette nettstedet publiserer vi de aktuelle endringene på denne siden. Vi anbefaler deg å gjennomgå personvernreglene våre regelmessig.