3 faser i inkassoprosessen

Lurer du på hva som skjer når din bedrift sender en faktura til inkasso? Her finner du informasjon om de ulike fasene i inkassoprosessen.

Inkassoprosessen kan være omfattende å forstå. Under har vi tatt for oss hva som skjer i de ulike fasene av inkassoprosessen.

Et bilde av selve inkassoprosessen, steg for steg.

Trenger bedriften din hjelp med inkasso? Se de ulike løsningene våre på inkasso.

Fase 1: Utenrettslig inkasso

Alle er tjent med at ubetalte krav blir løst så fort som mulig. Da får du pengene dine raskere, og den som skylder penger slipper ekstra utgifter.

1. Originalfaktura

Originalfakturaen er den første fakturaen du sender kunden din. Vi anbefaler å ha en ryddig og lett forståelig faktura der du spesifiserer og deler opp tjenestene i ulike ordrelinjer. Det vil gjøre det lettere å delkreditere dersom den som skylder penger er uenig i deler av fakturaen.

2. Tvist/Uenighet

Hvis du og den som skylder penger er uenig, kan det oppstå en tvist. Et krav blir omtvistet hvis den som skylder penger har klaget på kravet, og klagen har blitt vurdert som ikke åpenbart grunnløs.

Som hovedregel kan du ikke sende et omtvistet krav til inkasso før tvisten er løst. Hvis du og den som skylder penger ikke blir enige, sendes saken til forliksrådet for megling.

Les mer om hvordan du håndterer tvister her.

3. Purring

Du velger selv om du ønsker å sende kunden din en purring, også kalt en betalingspåminnelse, men dette er ikke lovpålagt. Du kan ikke legge på et purregebyr hvis purringen blir sendt før det har gått 14 dager fra forfall på faktura. Purringen må ha en betalingsfrist på minst 14 dager.

Husk at inkasso er ferskvare. Jo raskere du kommer i gang med prosessen, jo større sjanser er det for å få pengene tilbake.

4. Inkassovarsel

Det må ha gått 14 dager fra fakturaen har forfalt til vi kan sende et inkassovarsel på dine vegne. Du registrerer fakturaen enkelt i Intrum Access, eller via filoverføring fra ditt system. Inkassovarsler skal ha minst 14 dagers betalingsfrist. Hvis inkassovarselet ikke blir betalt innen fristen, vil saken bli oversendt inkasso. Inkassovarselet kan inneholde purregebyr og forsinkelsesrenter.

5. Betalingsoppfordring med lett salær

Etter at saken er registrert til inkasso sender vi en betalingsoppfordring til kunden din. Denne inneholder lett salær og forsinkelsesrenter. Kunden din har da 14 dager på å betale denne, eller komme med innsigelser mot kravet.

6. Tungt salær

Hvis betalingsoppfordringen ikke blir betalt vil det vil påløpe tungt salær 42 dager etter at betalingsoppfordringen er sendt ut.

Les mer om salærer, inkassosatser og gebyrer.

7. Rettslig vurdering

Vi prøver alltid å få til en frivillig løsning på ubetalte krav, men hvis det ikke er mulig, må vi vurdere om det lønner seg å sende kravet til rettslig innfordring. Beslutningen blir tatt ut i fra hvor stor sannsynlighet det er for at kravet blir innbetalt, eller for å sikre større krav mot foreldelse.

Det er imidlertid viktig å huske at de aller fleste saker blir løst før det er nødvendig å ta saken rettslig.

Fase 2: Rettslig innfordring

Hvis saken går til rettslig innfordring får den som skylder penger et varsel om at saken er sendt til en rettsinstans. I denne fasen er det svært viktig å kunne det juridiske, samt kjenne godt til og være oppdatert på lovverket (compliance). Du kan lese mer om våre juridiske tjenester her.

1. Forliksrådet

Vi kan sende en forliksklage for å oppklare uenigheter, eller for å øke foreldelsesfristen på fakturaen fra 3 til 10 år. Forliksrådets hovedoppgave er å megle frem en løsning mellom partene.

2. Namsmannen

Vi sender en utleggsbegjæring til Namsmannen dersom vi ser at det er mulighet for å få lønnstrekk, pant i eiendom og løsøre. Når vi har pant og kunden likevel ikke betaler, kan det sendes en begjæring om tvangssalg dersom vi ser at det er dekning for det.

3. Konkurspågang

Hvis det er en bedrift som skylder deg penger er det mulig å få inn kravet gjennom konkurspågang. Prosessen er delt inn i tre deler: konkursvarsel, konkursbegjæring og åpning av konkurs. Du får mer informasjon om konkurspågang av våre kunderådgivere.

Fase 3: Overvåk

Saken blir lagt på langtidsoppfølging dersom det er lite sannsynlig at kunden vil betale. Saken vil fremdeles bli fulgt opp gjennom brev og telefon. Vi følger med på utviklingen i kundens kredittverdighet, og vi tar en ny rettslig vurdering dersom situasjonen endrer seg.

I Intrum tilpasser vi prosessen basert på behovene bedriften din har, de ulike sakene og hvem vi krever inn penger fra. Vi kjenner 9 av 10 av de som skylder penger til inkasso. Vi vet derfor hvordan vi skal behandle kundene dine på best mulig måte. Les mer om hvordan vi jobber med kundeservice.