Slik håndterer du en tvist ved inkasso

Tvistesaker mellom deg og en annen part kan være vanskelige. Vi har samlet noen enkle råd som kan hjelpe deg og gi viktig innsikt i inkassosakens gang.

Uenighet i fakturakravet

Er kunden din uenig i fakturakravet? Vi anbefaler deg å ha en ryddig og lett forståelig faktura, hvor en spesifiserer tjenestene i ulike ordrelinjer. Dette vil gjøre det enklere å delkreditere dersom en sluttkunde skulle være uenig deler av fakturakravet. Det er fordi sluttkunden ikke har lov til å holde tilbake betaling dersom de kun er uenige i deler av faktura.

  • Avklar internt, og gi en ryddig skriftlig tilbakemelding til din kunde. I tilbakemeldingen kan dere gjerne avvise innsigelse, og be om oppgjør. Informer også om at kravet opprettholdes ved mangel på tilbakemelding.
  • Send ny purring, eller saken videre til oss dersom dere ikke får tilbakemelding.
    Ta vare på den skriftlige dialogen, slik at det enkelt kan oversendes til oss ved en senere anledning.

Etter du har sendt over saken til oss

Det har stor betydning om uenigheten stammer fra før inkasso eller om den har oppstått etter saken ble oversendt oss.

Når det mottas en slik tvist, råder vi at dere starter med å sende spørsmål til din kunde for uttalelse og dokumentasjon. Deretter bør en ta stilling til tvisten, og gi oss en tilbakemelding. Da tar vi en avgjørelse om saken bør trekkes eller avvises. 

Om din kunde fortsatt skulle avvise kravet, spør vi dere om det er ønskelig å ta saken direkte til Forliksrådet. Avhengig av kravets størrelse vil vi gi en anbefaling om det er vi eller dere som selv bør sende saken.

Slik håndterer du en tvist før inkasso

Dersom det er uenighet om kravet før saken sendes Intrum, regnes saken som omtvistet. Om et krav er omtvistet før inkasso, kan vi ikke kreve inkassosalærer dekket av din kunde. Derfor vil det være kostnader tilknyttet dette hvis vi skal sende en omtvistet sak til forliksrådet.  I mange tilfeller vil det lønne seg å sende saken direkte til forliksrådet selv. 

Slik håndterer du en tvist etter inkasso

Dersom tvisten oppstår etter inkasso, markerer vi saken med «tvistekode», og det vil ikke bli registrert betalingsanmerkning for sluttkunden frem til tvisten er avklart. Dersom vi ikke kan avvise innsigelsen, vil vi gjøre følgende:

  1. Saksgangen stoppes, og vi henvender oss til dere med innsigelsen.
  2. Dersom dere bruker mer enn 14 dager på å gi oss svar, vil vi informere din kunde om dette, og purre på dere for tilbakemelding.

Når dere svarer på innsigelsen, kontakter vi din kunde for å gi beskjed om at dere har avvist innsigelsen, kravet opprettholdes og må betales. Dersom vi ikke når kunden din på telefon, sender vi svar på brev eller e-post til kunden med betalingsfrist på 14 dager.

Opprettholder din kunde at de er uenige i kravet etter å ha fått svar, må saken sendes forliksrådet for megling. Alternativt må saken avsluttes.

Alle innsigelser skal besvares, selv om de fremstår som åpenbart grunnløse. Det må også tas stilling til salærkravet. Dersom innsigelsen først kom på lett salærstadiet, må forliksklagen sendes med lett salær.