Inndrivelse av pengekrav i utlandet – bransjens utfordringer

Mange internasjonale selskaper opplever utfordringer med inndrivelse av pengekrav i utlandet. Å navigere rundt i ulike juridiske landskap kan både være vanskelig og tidkrevende – spesielt når det kommer til et så sterkt regulert fagfelt som inkasso. Les mer om hvordan kredittstyringen i virksomheten din kan bli mer effektiv og forutsigbar på tvers av markeder.

Få hjelp til inndrivelse av pengekrav i utlandet

Å ha en god, strømlinjeformet inkassoprosess, betyr at du får muligheten til å være mer fleksibel. Men hvordan oppnår virksomheten det?  
 
Intrums internasjonale inkassovirksomhet betjener kunder i hele Europa. Vi har erfaringen, kunnskapen og størrelsen som trengs for å være effektive og samsvarende på alle områder.

Fordelene med internasjonal inndriving av pengekrav gjennom Intrum

Med en standard struktur og saksbehandling i de lokale markedene, sikrer vi å ha oversikt over lokale trender og lovverk til enhver tid, samtidig som vi tilbyr omfanget og effektiviteten til et europeisk partnerskap.

Markedskunnskap og innsikt

Vi investerer i nødvendig verktøy og opplæring som trengs for å samle inn gjeld effektivt og sensitivt. Vår markedskunnskap inkluderer både analyser og unike scorekort.  
 
Ved hjelp av skreddersydde aktiviteter på områdene du opererer i, bruker vi innsikten og ekspertisen til å forbedre kontantstrømmen, øke arbeidskapitalen og redusere kredittap.  

Sentralisert inkasso 

Våre inkassotjenester gir deg også en strømlinjeformet oversikt over din kreditthåndtering. Du vil få overblikk over kundefordringene dine og raskt kunne se hvor utfordringene ligger.   

Fleksibilitet

En vesentlig fordel med Intrums internasjonale inkassotjeneste er at den vokser parallelt med bedriftens behov og kan betjene flere markeder etter hvert som bedrifter vokser.  

Kundeservice 

Inkassotjenesten vår samler inn gjeld etisk og rettferdig. Vi samarbeider med enkeltpersoner og bedrifter for å sette opp betalingsplaner for å bli gjeldfri.  
 
Vi tilbyr flerspråklige påminnelser, og har team i hvert land for å sikre at vi samler inn all inkasso i henhold til lokal lovgivning.  
 
At merkevare, omdømme og kunder står sterkt hos deg – det vet vi. Derfor kan vi garantere at kundene dine er i trygge hender hos oss i Intrum.  
 
Les mer om hvordan vi jobber med inkasso i utlandet.

 

Velg Intrum som din internasjonale inkassopartner

Med Intrums hub-tjeneste får du tilgang til: 

  • Én inkassopartner for hele det europeiske markedet  
  • Ett IT-oppsett, inkludert en oversikt over all ledelsesinformasjon og rapportering  
  • En dedikert internasjonal Key Account Manager   
  • Én og samme måte å jobbe på, lokale tilpasninger og muligheten til å kontakte våre landsteam ved behov  
  • En inkassoavtale som dekker alle dine markeder   
  • Høyt fokus på god kundebehandling

I tillegg til vårt kontinuerlige fokus på å levere resultater, sørger vi for at partnerskapet utvikler seg gjennom nøkkeltall og tett oppfølging. Det betyr at du kan utvikle din kredittstyringsstrategi proaktivt.