Formål, misjon og visjon: Leading The Way

Formål, misjon og visjon

Formål

Vi leder veien for en sunn økonomi.

En god og sunn økonomi er grunnlaget for god livskvalitet og skaper muligheter. Uavhengig om du representerer en bedrift eller er en privatperson må du ha informasjon og kunnskap for å nå dine drømmer og mål. Gjennom et bredt tilbud av tjenester innen inkasso legger vi tilrette for en enklere, tryggere og mer rettferdig handel.

For oss betyr god økonomi at bedrifter og organisasjoner får betalt i tide og at privatpersoner og samfunnet kan utvikle seg og vokse. For å få til dette hjelper vi i Intrum bedrifter med å finne løsninger og folk med å bli kvitt gjeld.

Vi ser på oss selv som rådgivere. Vi hjelper folk i en utfordrende økonomisk situasjon med å finne løsninger. Se hvordan vi jobber med kundeservice her.


Misjon

Vi hjelper bedrifter med å lykkes ved å ta vare på deres kunder.

Gjennom våre tjenester, inkludert finansielle tjenester og inkasso, hjelper vi både store og små bedrifter med å lykkes. Dette gjør vi ved å bidra til bedre cash flow, langsiktig lønnsomhet og bedre håndtering av risiko. Ikke minst er vi opptatt av å ta vare på kundene våre sine kunder.

I dag hjelper vi kundene til mer enn 100.000 norske selskaper med å bli kvitt gjeld. Dette gjør vi ved å fremme riktig betalingsatferd. Vi behandler alle rettferdig og med respekt. Alt vi gjør er også basert på tydelige etiske retningslinjer. 


Visjon

Et selskap som har tillit og blir respektert av alle som gir og mottar kreditt.

Våre kunder har ulike behov. De kommer fra ulike bransjer og har ulik størrelse, men de har en ting til felles: de stoler på at vi tar vare på det mest verdifulle de har – kundene deres.

Når saker går til inkasso, forplikter vi oss til å håndtere disse sakene så diskret og respektfullt som mulig for alle involverte. Vi sørger også for at fakturaer og påminnelser sendes raskt og effektivt, og at betalinger skjer i tide, noe som både selger og forbruker drar nytte av.

Slik sørger vi for at kreditten kommer alle til gode og blir en nødvendig og viktig del av en sunn økonomi. Både kundene våre, sluttkundene og samfunnet vil dra nytte av dette.


Bli kunde hos Intrum

Vi leder veien til en sunn økonomi