B2B Credit Decision

Intrum B2B Credit Decision hjelper kunder med å ta mer presise kredittbeslutninger. Kredittbeslutningen gjøres av en avansert datamodell som bruker våre unike inkassodata i kombinasjon med kredittopplysningsinformasjon. Med gode kredittbeslutninger kan du finne en god balanse mellom kredittrisiko og krav til avkastning. Gode og automatiserte verktøy gjør dette både enkelt og effektivt.

Kredittvurdering i sanntid

Grundig kundeanalyser

Avanserte modeller

Omfattede databaser, analyse- og scoringsverktøy


Ofte stilte spørsmål

FAQ - B2B Credit Decision | Intrum

Betyr kredittavgjørelse å si nei til salg?

Ikke nødvendigvis. Nøyaktig kredittbeslutning åpner faktisk dører for flere kunder. Flere bedrifter takker nei til potensielle lønnsomme kunder i frykt for å sitte igjen med tap. Vi i Intrum hjelper deg med å måle de mest lønnsomme kundene, så du kan utvide og ekspandere din virksomhet.   

Hvordan kan riktig kredittbeslutning øke lønnsomheten?

Å forstå kredittrisiko betyr ikke nødvendigvis å gi mindre kreditt. Det kan være at en liten justering i risiko kan gi deg betydelig høyere avkastning ved å gjøre mer utlån. Vi i Intrum gjør det mulig for deg å ta riktig kredittbeslutninger. Vi gjør kundene dine lønnsomme fra starten av, så din kontantstrøm og kundetilfredshet øker.   

Hva er egentlig kredittrisiko?

Kredittrisiko refererer til risikoen du tar som bedrift når du gir kreditt til dine kunder, enten om det er til enkeltpersoner eller bedrifter. Informasjonen om denne risikoen forteller hvor sannsynlig det er at en kunde betaler fakturaen, basert på betalingstrender, det økonomiske miljøet og betalingshistorikk. 
  
For å sikre at virksomheten din overlever er det viktig å finne rett balanse – det er ikke all kreditt som er dårlig. Med riktig balanse mellom risiko og krav til avkastning, kan du ta optimal kredittrisiko og oppdage nye muligheter. 

Hvordan redusere tap ved hjelp av riktig kredittbeslutning?

Ved nøye og effektiv kredittbeslutning reduserer du risikoen samtidig som du kan konsentrere deg om økt salg. Intrum sine analyser gir deg bedre kontroll over risikoen i din kundeportefølje. Vi leverer skreddersydd innsikt så du kan spore om risikoen i kundeporteføljen din øker eller reduseres, så du kan bestemme om du ønsker justere kredittrisikoen din.   

Når bør jeg bruke kredittbeslutning?

Når du gir lån eller selger på kreditt, tar det tid før eventuelle tap dukker opp i porteføljen din. Med Intrums kredittbeslutningstjeneste kan du identifisere kredittrisiko i kundeporteføljen din tidlig. Vi har lang erfaring med rådgiving innen kreditt- og risikostyring så vi har all informasjon som trengs for å identifisere kredittrisiko for deg. Intrum tilbyr også overvåkingstjenester så du kan se om det er endringer i dine kunders risikoprofil.  

Hvordan kan Intrum hjelpe med kredittrisiko?

Riktig avgjørelse gir salg. Intrum har en plattform med omfattende databaser, analyse- og scoringsverktøy som tilbyr kredittbeslutning, og her kan du få detaljerte anbefalinger om å gi kreditt til en enkeltperson eller bedrift, eller finne foreslåtte betalingsløsninger.

Intrums tjeneste for kredittbeslutning lar deg sammenligne risikoen i virksomheten din med resten av markedet. Vi kan fortelle deg om din bedrift har høy eller lav risiko sammenlignet med andre selskaper i samme bransje. Dette vil gjøre det lett å vurdere om din bedrift tar riktig valg.   

Kan jeg koble tjenesten inn i egne systemer?

Tjenesten tilbys som et API, som du kan koble direkte inn i egne kjernesystemer. Ta kontakt med analyseavdelingen for tilgang til eksisterende API dokumentasjon.

Hvordan får jeg tilgang til webversjonen av tjenesten?

Med en gang du har best om tilgang til webplattformen vil du få opprettet en superbruker. Som superbruker vil du ha mulighet til å gi opptil 200 personer i din egen organisasjon tilgang til webtjenesten, slik at tjenesten umiddelbart kan brukes av alle som har behov for det i din organisasjon.

Hvordan fungerer B2B Credit Decision?

Se denne filmen om vårt produkt, B2B Credit Decision, og se hvor enkelt det kan brukes. 

Fugleperspektiv av tre mennesker som leser bøker, skal ligne de leser om B2B Credit Decision.

Hva kan B2B Credit Decision hos Intrum hjelpe med?

Intrum B2B Credit Decision hjelper kunder med å ta mer presise kredittbeslutninger. Ved å oppgi kundens organisasjonsnummer får dere en beslutning på hvorvidt du bør gi kunden kreditt eller ikke, samt en anbefalt øvre kredittgrense.

 

Les hele artikkelen her. 


Bli kunde hos Intrum

Vi leder veien til en sunn økonomi