European Consumer Payment Report 2021

Hvordan har Covid-19-pandemien påvirket forbrukernes privatøkonomi i Skandinavia? Vi har spurt mer enn 24.000 forbrukere i 24 europeiske land om deres forbrukeradferd og privatøkonomi.

En mann skriver inn kortnummeret sitt på pc'en.

European Consumer Payment Report 2021

Koronapandemien har ikke bare hatt innvirkning på husholdningenes økonomi, den har også hatt langsiktige konsekvenser for forbrukernes mulighet til å spare penger til fremtiden. Flere er bekymret over inflasjonen, og frykten for at en ny krise skal ramme dem. 

 

De fleste kom godt gjennom pandemien, men hver fjerde person sliter fortsatt med å betale regningene. 


Inflasjon skaper bekymring

Inflasjon og gjeld er en økende bekymring blant europeere.

Redd for ny krise

1 av 2 europeere sier at de vil begrense utgiftene sine, og legge mer penger til side til oppsparing.

Betaling av regninger

Rapporten indikerer et skifte i forbrukerens betalingsadferd.

“Selv om vi ser tegn til håp over hele Europa, er det for tidlig å si at krisen er over. Utvinningen er raskere for noen forbrukere og regioner, enn for andre”

Siv Hjellegjerde Martinsen, administrende direktør, Intrum

Last ned European Consumer Payment Report 2020

Betalingsadferd og trender fra forbrukerens side