Advarer mot falske SMS-er 

Obs! Vi har oppdaget at det blir sendt ut falske tekstmeldinger fra Intrum. Ikke trykk på lenken i SMS-en eller oppgi personlig informasjon. Les mer om svindelforsøket her.

Les mer ›

7 grep som gir bedriften din bedre likviditet

For at bedriften din skal overleve er det viktig med god likviditet. Her er grepene du bør ta.

Hva er likviditet?

Likviditet betyr det samme som betalingsevne. Bedrifter med god likviditet vil kunne dekke forventede utgifter som skatt, lønn og leie av lokaler, i tillegg til å være forberedt på uforventede utgifter. Bedrifter med dårlig likviditet vil slite med det samme. 

To tiltak som kan hjelpe bedriften med å få oversikt over betalingsevnen er likviditetsanalyse og et likviditetsbudsjett. Likviditetsanalysen kartlegger betalingsevnen, og gir et godt beslutningsgrunnlag. Det forbereder også bedriften på høy- og lavsesong. Likviditetsbudsjett gir deg oversikt fremover i tid. 

Videre har vi satt sammen syv andre rutiner som gir bedre kontroll på virksomhetens likviditet:

1. Send fakturaene i tide

Både enkeltmannsforetak og større bedrifter er pålagt å sende faktura ved salg av en vare eller tjeneste – uavhengig av størrelsen på beløpet. Fakturaen må sendes senest en måned etter at varen eller tjenesten er mottatt.

Hvis du ikke fakturerer kunden får du heller ikke penger inn til bedriften din, noe som kan gi store konsekvenser for videre drift. Derfor er det viktig at du vurderer flere aspekter rundt fakturering. Selger du med tap eller fakturerer du for sent? Dette er faktorer som kan påvirke bedriftens likviditet.

Staten stiller flere krav til hvordan en faktura skal se ut. Blant annet skal fakturaen inneholde:

  • Dato for utstedelse
  • Forfallsdato
  • Pris
  • Merverdiavgift og eventuelle andre avgifter

Du kan lese mer om kravene til hvordan du skal sette opp en faktura på nettsidene til Altinn eller se denne sjekklisten for hvordan du lager en god faktura.

2. Kredittid: få inn pengene raskere

Kredittid er antall dager kunder bruker på å betale for varen eller tjenesten. I følge en undersøkelse utført av Intrum-konsernet tar det i gjennomsnitt 18 dager før norske bedrifter får betalt fra privatkunder, mens det tar 23 dager før de får betalt fra andre bedrifter.

European Payment Report: En ny rapport fra Intrum-konsernet viser hvor lang tid det tar før norske bedrifter får betalt.

Last ned hele rapporten her.

Ved å redusere kredittiden vil du kunne forbedre likviditeten. Hvis bedriften din har høy kredittid bør du se på tiltak for å få ned kredittiden. Det kan for eksempel være å sende ut en betalingspåminnelse etter 14 dager.

Hvis det er vanskelig å få kunden til å betale raskere, kan du vurdere å tilby kunden oppdeling av større fakturaer, i stedet for å utsette betalingsfristen. Mange velger også å bruke inkasso for å redusere kredittiden. 

3. Evaluer avtaler med leverandører

Dersom bedriften din kjøper tjenester eller produkter av eksterne leverandører er det naturlig med en løpende dialog med disse. Det er derfor også lurt å ha en løpende evaluering av bedriftens leverandører med tanke på pris, leveranser og betingelser. Kanskje finnes det andre leverandører som kan gi deg bedre betingelser med tanke på kvalitet eller leveringstid?

4. Sjekk omløpshastigheten på varelageret

Et fullt varelager binder opp mye kapital, som igjen påvirker likviditeten. Derfor er det viktig at du har et oppdatert system som gir deg oversikt over hva, og hvilke verdier som finnes på varelageret ditt. Ha rutiner for innkjøp i forhold til forventet salg, hvilke varer som er populære og hvilke som er mindre populære. Har du god lagerstyring kan du også redusere behovet for nedskrivninger.

5. God likviditetsstyring krever oppfølging av fakturaer

Det kan være ulike grunner til at kunder ikke betaler når de skal. Noen sliter med likviditeten selv, noen har dårlige administrative rutiner, mens andre betaler sent med vilje.

I tilfeller der kunden din ikke betaler i tide er det viktig at du følger opp kundefordringen. Sjekk også omløpshastigheten på kundefordringene dine – er det mange som ikke betaler for seg? Du kan enten purre på kundene dine eller sende fakturaen direkte til inkasso. Husk at du som kreditor ikke er pliktig til å sende purring. Ønsker du likevel å gjøre det, må du huske at du ikke kan legge på purregebyr hvis du sender purring før det har gått 14 dager.

Vil du har hjelp til å få inn ubetalte fakturaer? Vil du ha hjelp til å få inn ubetalte fakturaer?

6. Vurder å sette bort faktureringen

For å sikre bedre likviditet er det som sagt viktig med gode rutiner på fakturering. Hvis du syns det er vanskelig, eller at det tar mye tid, bør du vurdere å sette bort faktureringene til et eksternt byrå. Da kan du være sikker på at de blir sendt ut i rett tid, og at de blir fulgt opp fortløpende. Du får dermed mer tid til å drive med bedriftens kjernevirksomhet, samtidig som likviditeten blir bedre og du får redusert kredittiden.

7. Send fakturaene til inkasso

Dessverre skjer det fra tid til annen at noen ikke betaler for seg, selv om du følger opp med både betalingspåminnelse og purring. I slike tilfeller er inkasso neste steg i prosessen.

Hvis du ikke har bevilling til å drive inkasso selv kan du benytte deg av et eksternt inkassobyrå. Et inkassobyrå vil ta på seg hele jobben frem til pengene er på konto. Det eneste du trenger gjøre er å registrere de forfalte fakturaene. Inkasso vil bidra til at du får inn flere utestående beløp og at du får pengene raskere tilbake på konto. Dette vil igjen føre til bedre likviditet. Prøv løsningen vår på inkasso.


Trenger du hjelp med likviditeten?