Likviditetsbudsjett – Slik setter du opp et godt budsjett

Vil du ha bedre kontroll på økonomien i bedriften din, og lurer på hvor du skal starte? Et likviditetsbudsjett er til god hjelp for å få bedre oversikt over den økonomiske situasjonen. Last ned malen og følg stegene under.

Et budsjett gir et estimat på fremtidige inntekter og utgifter. Når bedriften din har budsjettet på plass vil det bli enklere å:

 • Oppdage tidlig om du får problemer med økonomien, slik at du kan ta grep
 • Prioritere nye investeringer
 • Se om bedriften må kutte kostnader eller søke annen finansiering

Vi skiller mellom ulike typer budsjett, hvor resultatbudsjett (også kalt driftsbudsjett) og likviditetsbudsjett er to av de viktigste budsjettene å få på plass.

Likviditetsbudsjettet forteller deg hvor kapabel bedriften din er til å betale regningene sine fremover.
Intrum

Et driftsbudsjett gir et bilde av inntekter og utgifter som bedriften forventer den kommende perioden, som regel et år. Budsjettet gir dermed en indikasjon på om bedriften din kommer til å gå med overskudd eller underskudd i den kommende perioden.

Likviditetsbudsjettet er en oversikt over den forventede pengestrømmen i bedriften din. På denne måten gir likviditetsbudsjettet en indikasjon på hvor kapabel bedriften er til å betale utgiftene sine i den kommende perioden.

I denne artikkelen får du svar på hvordan du setter opp et likviditetsbudsjett. Har du allerede laget et resultatbudsjett? Da kan du ta mye informasjon derfra inn i likviditetsbudsjettet. Hvis ikke du har laget et resultatbudsjett ennå kan du laste ned en gratis mal: 

Likviditetsbudsjett - budsjettet for deg som ønsker mer penger å rutte med

Går bedriften din gjennom perioder hvor pengene så vidt rekker til å betale fakturaene? Da kan et likviditetsbudsjett være redningen. Et likviditetsbudsjett gir en oversikt over den fremtidige pengestrømmen i bedriften din, altså hvilke innbetalinger og utbetalinger som er planlagt for en viss periode, vanligvis en måned.

Trenger du hjelp til å komme i gang?

Har bedriften din problemer med å betale regningene i tide? Da kan et likviditetsbudsjett være redningen.
Intrum

Likviditetsbudsjettet gir deg oversikt over betalingsevnen til bedriften din og du kan tidlig avdekke perioder hvor utgiftene overstiger inntektene. Dermed kan du lettere finne en løsning i en periode med likviditetsskvis, som for eksempel:

 • Søke annen finansiering
 • Redusere kredittiden til kundene dine
 • Utsette et planlagt innkjøp

Siden likviditetsbudsjettet viser hvor mye penger du har å rutte med på et gitt tidspunkt, minner det ganske mye om et budsjett du setter opp som privatperson. Det handler om å liste opp inntekter og kostnader for en viss periode og se hvor mye du sitter igjen med.  

Les også:Slik reduserer du kredittiden til kundene dine.

Steg 1: Inntekter

Begynn med å estimere inntektene for hver enkelt måned. Her kan du ta utgangspunkt i tall fra samme periode tidligere år. For en nyoppstartet bedrift er det ofte vanskeligere å vite hvor mye du skal føre i inntekter, Likevel finnes det noen retningslinjer som gjør budsjetteringen enklere:

Unngå å overvurdere inntektene

Hvis du er usikker på hvor mye inntekt du forventer å få inn, bør du heller justere ned forventningene enn å ta i for mye. Budsjettet skal gi et realistisk bilde av hvor mye penger du faktisk har tilgjengelig for å betale utgiftene til bedriften din. Husk å oppdatere budsjettet jevnlig etterhvert som du får oversikt over hvor mye penger du faktisk fikk inn.

Ikke overvurder inntektene dine - budsjettet skal gi et realistisk bilde av hvor mye penger du har tilgjengelig
Intrum

Ta høyde for kredittiden

Husk å føre inntektene i budsjettet når du mottar pengene fra kunden, og ikke når salget ble gjort. Grunnen er at likviditetsbudsjettet skal gi deg riktig bilde av pengestrømmen du har tilgjengelig i bedriften. Hvis du for eksempel gir kunden 20 dagers kredittid skal inntektene inn 20 dager etter salget.

Husk også å skille mellom kredittiden du gir og faktisk kredittid, det vil si tiden det tar før kunden betaler. Har du kunder som betaler for sent kan dette gå hardt utover din egen betalingsevne.

Trenger du hjelp med å få kunden din til å betale raskere? Sjekk ut inkassoløsningene våre.  

Husk inngående mva

Selv om merverdiavgiften ikke er en inntekt for bedriften din, skal du likevel føre inngående mva i likviditetsbudsjettet. Mva skal med i likviditetsbudsjettet siden det er pengestrømmen du vil estimere.

To mennesker som snakker sammen og ser på en skjerm, illustrerer de går gjennom et likviditetsbudsjett.
HUSK MERVERDIAVGIFTEN: Likviditetsbudsjettet gir et bilde av pengestrømmen i bedriften, Derfor skal du ta med både inngående og utgående mva.

Steg 2: Kostnader

Når inntektene er på plass skal du kartlegge kostnadene til bedriften. For en bedrift som har eksistert noen år kan du gå inn å se på kostnadene fra tidligere perioder. Hvis du har en nyoppstartet bedrift må du se for deg hvilke kostnader som vil påløpe fremover.

Selv om kostnadene varierer stort fra bedrift til bedrift, vil blant annet disse kostnadene være vanlige for de fleste bedrifter:

 • Husleie
 • Strøm
 • Lønn, skattetrekk, feriepenger og arbeidsgiveravgift
 • Utgifter til telefon og mobil
 • Leverandørkostnader

Last ned likviditetsbudsjett-malen vår for å se flere kostnadsposter.

I tillegg til kostnadene du vet kommer bør du sette av en buffer til uforutsette kostnader. Dette kan være alt fra reparasjon av utstyr eller at du får større leverandørutgifter enn planlagt.

Sjekk forfallsdato på fakturaene dine

Du skal føre kostnadene i budsjettet den perioden du skal betale dem. Hvis du for eksempel betaler husleie hvert kvartal, fører du kostnaden den måneden du betaler for hele kvartalet. Husk også å ta høyde for kredittiden du får av leverandøren din, og legg inn kostnaden den perioden du betaler fakturaen.

Merverdiavgiften skal med i likviditetsbudsjettet

I likviditetsbudsjettet skal du også ta med merverdiavgiften på inntektene og kostnadene til bedriften. Du skal vanligvis betale merverdiavgift seks ganger i året. For eksempel skal du betale merverdiavgift for januar i april. Da må du se på inntektene og kostnadene i januar og februar for å beregne hvor mye merverdiavgift du skal betale i april.

Husk investeringer og lån

Hvis du planlegger en investering skal denne med i budsjettet. Hvis du tar opp lån fører du nedbetaling av både avdrag og renter.

 

Steg 3: Gå gjennom budsjettet ofte

Du bør gå gjennom budsjettet ofte og sammenligne med beløpene som faktisk gikk inn og ut på kontoen den aktuelle perioden. Hvis du ser avvik kan du oppdatere de neste månedene slik at du får et mest mulig realistisk budsjett.  

Husk også å vurdere markedssituasjonen fremover. Flere forhold kan påvirke kostnadene til bedriften din fremover. For eksempel hvis du endrer leverandør, innfører nye priser eller om staten innfører nye avgifter eller reguleringer. Da bør du også tilpasse budsjettet.

Et likviditetsbudsjett er et av flere grep som hjelper bedriften din til å få bedre kontroll på pengeflyten. Sjekk også ut disse tiltakene for å få bedre likviditet i bedriften.