European Payment Report 2021

Her kan du laste ned den årlige utgaven av European Payment Report for Norge og Europa. Rapporten er basert på en undersøkelse utført av over 11 000 selskaper fra 29 europeiske land. Last ned rapporten i dag.

Kvinne skriver i en blokk mens pc'en er ved siden av henne, illustrerer hun leser European Payment rapporten.

European Payment Report 2021

Få et større innblikk i hvordan Covid-19 påvirket betalingsadferden i Norge, og om utviklingen av forsinkede betalinger. Rapporten indidkerer hvordan forsikende betalinger har påvirket utvikling og vekst blant norske bedrifter. På bakgrunn av resultatene fra rapporten får vi en bedre forståelse av virksomheters syn på betalingsatferd.

 


Bedrifter er hardt ramt av Covid-19

Covid-19 brakt mange bedrifter på kne i løpet av de siste 12 månedene, og ledere forutser usikkerhet i flere år fremover. Men europeiske virksomheter ser likevel lyst på fremtiden.

Betalingsgapet har blitt mindre i noen europeiske land

Statsstøtte, i kombinasjon med strengere betalingsbetingelser, har støttet likviditet og redusert betalingsgapet - i noen land og bransjer.

Forsinkede utbetalinger er fortsatt et viktig problem

Risikoen for forsinkelser og manglende betaling vil øke etter hvert som bedrifter når EU-grensene for statsstøtte og når statlig støtte trekkes tilbake.


Last ned European Payment Report 2021

Betalingsadferd og trender