Innfordring av SMB-lån – utfordringer med risikostyring i bank

Verden ser betydelig annerledes ut i dag enn den gjorde for bare noen år siden. En global pandemi og ustabilt politisk miljø har forstyrret europeisk økonomi og betalingsevne, og har påvirket flere selskaper. Nå er det tydelig at banker må sørge for mer effektiv risikostyring, etter flere utfordringer relatert til innfordring av SMB-lån har dukket opp.

Effektive innfordrings og inkassoprosesser nødvendig for SMB

De spesielt utsatte etter pandemien er små og mellomstore bedrifter, som har opplevd endring i etterspørsel og tilbud. Disse bedriftene er avhengig av sunn likviditet for å kunne dekke sine egne gjeldsforpliktelser. 


Långivere over hele Europa må sørge for en effektiv innfordringsprosess for små og mellomstore bedrifter som har lån. På grunn av pandemien er mye av kreditten støttet av staten, hvilket betyr at en høy sum av offentlige penger står på spill. 

Hvilke utfordringer med risikostyring står banker overfor?

Manglende ressurser til kreditthåndtering

Flere banker var naturligvis ikke forberedt på høye voluminnkrevinger. I seneste tid har mislighold av små- og mellomstore bedrifter vært relativt lave. Som har resultert at mange långivere ikke har kapasitet til å håndtere økende misligholdte lån. Det er vanskelig å skru opp hastigheten som vil kreve flere investeringer og ansettelse av ekstra personell. 

Dårligere likviditet med gamle systemer

Teknologi og digitalisering er i konstant utvikling, og det er derfor viktig at bankene også følger med på de nyeste trendene og teknologiverktøyene. Flere banker opplever lav effektivitet ved å ha eldre systemer. Med store volumer er det flere fordeler ved bruk av banebrytende teknologi og digitale løsninger som vil bedre effektiviteten, kundereisen og lønnsomheten. 

Innfordringer og etterbetalinger distraherer 

Flere avdelinger i en bedrift bør ha fokus på å vinne nye forretninger som kunder og beholde eksisterende kunder. Banker må konsentrer seg om innovasjon, digitalisering og effektivitetsprogrammer og ikke la seg distraheres av innfordring og etterbetaling.   

Volumet av misligholdte lån stiger

Misligholdte lånenivåer kan variere dramatisk avhengig av økonomisk oppgang og vending i den globale helsekrisen. Uansett, det skal ikke mer til enn en liten misligholdsrate av lånene før en liten- eller mellomstor bedrift kan få store problemer med å få etterbetalt pengene.

Balanse mellom insourcing og outsourcing av kreditthåndtering 

Med mindre disse utfordringene blir løst på riktig måte, påvirker det bankens bunnlinje på kort sikt. Det vil også kreve investering i spesialiserte fageksperter, data, systemer og analyser. Historisk sett antyder erfaringer at bedrifter opplever en økning på 10 % ved outsourcing til en spesialleverandør, som er en nøkkelforskjell på inntekter over tid. 

Systemer for god kundebehandling

Det er viktig for banker å ha dyktige fageksperter og prosesser for å håndtere ulike situasjoner kundene deres er i. Kundesenterets tilnærming og digitale løsninger er avgjørende for å bli oppfattet som en etisk bank.

Hvordan redusere risiko og håndtere misligholdte lån?  

Alle disse utfordringene vil påvirke lønnsomheten negativt hvis de ikke blir håndtert. Det er viktig at bankene har dyktige samarbeidspartnere som kan hjelpe til med å designe skreddersydde løsninger for risikostyring som passer deres individuelle porteføljer.  
  
Som Europas ledende kredittadministrasjonsselskap, er Intrum en stor leverandør av SMB-lån. Vi hjelper gjerne bankene med å finne løsninger for deres misligholdte lån. For å snakke med oss om dine behov, kontakt oss via skjemaet nedenfor.  

Hvordan redusere risiko og håndtere misligholdte lån?

Alle disse utfordringene vil påvirke lønnsomheten negativt hvis de ikke blir håndtert. Det er viktig at bankene har dyktige samarbeidspartnere som kan hjelpe til med å designe skreddersydde løsninger for risikostyring som passer deres individuelle porteføljer.  
  
Som Europas ledende kredittadministrasjonsselskap, er Intrum en stor leverandør av SMB-lån. Vi hjelper gjerne bankene med å finne løsninger for deres misligholdte lån. For å snakke med oss om dine behov, kontakt oss her.