Bekymrede bedrifter sliter med å betale i tide

Selv om rentetoppen trolig er nådd og inflasjonen er på vei ned, står norske bedrifter overfor økende betalingsutfordringer og økonomiske bekymringer i 2024, viser Intrums European Payment Report (EPR).

– Norske bedrifter har lenge stått i en utfordrende situasjon. Nå ser vi tydelige tegn til påvirkningen den har hatt, sier administrerende direktør i Intrum Norge, Steinar Nielsen.

Intrums European Payment Report (EPR) er en årlig økonomisk spørreundersøkelse blant bedrifter i hele Europa. I 2024-rapporten har 400 norske bedriftseiere og direktører delt innsikten om dagens økonomiske utfordringer. Her er den viktigste innsikten basert på svarene:

  • 62 prosent oppgir at det er mer krevende å betale leverandører i tide enn i fjor.
  • 69 prosent er mer bekymret enn noensinne for å ikke få betalt i tide.
  • 83 prosent sier at lange betalingsfrister er et problem for bedriften.
  • 81 prosent har blitt spurt om en lenger betalingsfrist enn de er komfortable med det siste året.
  • 54 prosent sier det har blitt mer krevende å bli enig med kunde/leverandører om rettferdige betalingsbetingelser.

 

Økt bekymring for likviditet og betalingsfrister

Det er tydelig at mange norske bedrifter sliter med likviditeten. Når 83 % av bedriftene sier at lange betalingsfrister er et problem, og 62 % oppgir at det er mer krevende å betale leverandørene i tide enn i fjor, viser dette strammere likviditet og mindre cashflow, sier Steinar Nielsen.

Årsakene til bedriftenes problemer er sammensatte. Høyere renter har gjort det dyrere å låne penger, og en svak norsk krone har gjort det dyrere å importere varer og tjenester fra utlandet. På toppen av dette kommer fallende etterspørsel.

Ola og Kari Nordmann har måttet stramme betydelig inn på privatøkonomien den siste tiden. Det går hardt utover bedrifter som opplever at kundene kjøper mindre enn før, og det har i tillegg blitt dyrere å drifte, sier Nielsen.

Steinar Nielsen, administrerende direktør i Intrum Norge.

Inkassotallene peker på utfordringer i flere bransjer

Intrums inkassotall viser også en klar økning i antall saker og beløp for bedrifter. Fra januar til april var det 10 prosent flere inkassosaker for bedrifter kontra i fjor, med 25 prosent høyere beløp. Spesielt ser vi utfordringer i bygg og anlegg, samt overnatting og restaurant. Dette er bransjer som er avhengige av folks kjøpekraft og investeringer, og som nå rammes hardt av svekket kjøpekraft. Industrien, som i stor grad eksporterer varer og tjenester, ser imidlertid ut til å klare seg bedre.

Sene betalinger fører til merarbeid

Denne økningen i antall inkassosaker har også ført til økt ressursbruk blant bedriftene. I EPR fremkommer det at bedriftene bruker i snitt 10,5 timer i uken på å følge opp sene betalinger.

- Dette er tid og ressurser som kunne vært brukt mer produktivt, men som nå blir brukt på å håndtere sene betalinger, sier Nielsen, og fortsetter:

Med vår omfattende kompetanse, data og innsikt er Intrum i en unik posisjon til å hjelpe bedrifter med å håndtere sine betalingsutfordringer, slik at de heller kan fokusere på sin egen kjernevirksomhet, sier han.

Ingen bedring i sikte for 2024

Steinar Nielsen forventer ikke at situasjonen vil forbedre seg i løpet av 2024.

- Rentetoppen og det påfølgende «renteplatået» vil fortsette å påvirke bedriftenes betalingsevne i en god stund fremover. Vi har liten tro på at det blir bedring i løpet av 2024,
sier administrerende direktør i Intrum Norge, Steinar Nielsen.