Hva er god inkassoskikk og hvorfor er det viktig?

Plikten til god inkassoskikk gjelder ved all inndriving av forfalte pengekrav. Men hva er egentlig god inkassoskikk, og hvorfor er det viktig? Mye handler om god folkeskikk.

Alle som har bevilling til å drive inkasso er underlagt inkassoloven. I inkassoloven står det blant annet at inkassovirksomhet skal skje gjennom god inkassoskikk.

For at den som skylder penger skal føle seg ivaretatt er det viktig at inkasso drives på en ansvarlig måte. § 8 i inkassoloven handler om “god inkassoskikk”. Den sier at  “Inkassovirksomhet skal utøves i samsvar med god inkassoskikk. Det samme gjelder ved leilighetsvis inndriving for andre og ved inndriving av egne pengekrav. Det er i strid med god inkassoskikk å bruke inkassometoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe”.

Det er ikke nødvendigvis selvforklarende hva som faller innenfor “urimelig påtrykk, skade eller ulempe”. Vi tar for oss eksempler på åpenbare, og ikke fullt så åpenbare brudd på god inkassoskikk under:

Åpenbare brudd på god inkassoskikk

Noen brudd på god inkassoskikk er åpenbare. Dette går for eksempel på:

 • Fysisk vold.
 • Trusler om fysisk vold.
 • Drive krenkende oppførsel overfor den som skylder penger ved å for eksempel ringe dem på natten, eller eksponere dem på sosiale medier.
 • True den som skylder penger med å gjøre forholdet kjent overfor arbeidsgiver, venner eller familie.

Andre brudd du kanskje ikke tenker på

Andre brudd er ikke fullt så åpenbare, men mye handler om god folkeskikk. De er imidlertid like viktige, og går for eksempel på å:

 • Oppgi uriktige opplysninger om konsekvensene ved å ikke betale.
 • Å ikke overholde tidsfrister.
 • Drive inkasso ved omtvistede krav. Et krav blir omtvistet hvis den som skylder penger har klaget på kravet og klagen har blitt vurdert som ikke åpenbart grunnløs.
 • Mangel på diskresjon. Dette kan innebære at det står INKASSO på konvolutten, eller at du sier at du ringer fra inkasso, før du har forsikret deg om at det er personen som eier saken du snakker med.
 • Å ikke ta hensyn til den som skylder pengers private situasjon. Når du driver inkasso må du vurdere hva som er forsvarlig oppførsel overfor den som skylder penger.
  Les også: Slik håndterer du en tvist. 

Brudd på god inkassoskikk kan resultere i at hele eller deler av omkostningene faller bort, og i verste fall kan du miste inkassobevillingen din.

Hvis du har konsesjon til å drive inkasso og velger å gjøre det på egenhånd er det viktig at du setter deg godt inn i hva som er god inkassoskikk og hva som ikke er det. Dersom du syns inkassoprosessen er komplisert, kan du velge å bruke et eksternt inkassobyrå. I Intrum har vi lang erfaring med å drive inkasso, og vi vet hvordan vi skal ivareta kunden din.