Risikovurdering og analyse

Hvilket behov har dere?

Velg de mest lønnsomme kundene

Scorekort

Takker bedriften din nei til mange kunder for å redusere sannsynligheten for tap? Eller bruker dere mye tid på å vurdere kredittsøknader? Velg de mest lønsomme kundene med scorekort fra Intrum.

Les mer › Scorekort

Få kontroll på kredittrisikoen i porteføljen

Credit Risk Analysis

Credit Risk Analysis gir deg innsikt i hvordan risikoen i porteføljen din utvikler seg på et tidlig stadie, slik at du kan vurdere om du bør justere kredittpolitikken.

Les mer › Credit Risk Analysis

Overvåkning av bedrifter

Continuous Monitoring

Continuous Monitoring er en overvåkstjeneste som gir kunden tidlige indikatorer på økt kredittrisiko i form av oversendte risikoklasser samt varsel om rettsmøter som omhandler konkurs.

Les mer › Continuous Monitoring

Mer korrekte tapsavsetninger

Tapsavsetninger

Ved hjelp av vår markedsledende datagrunnlag for mislighold hjelper vi kunder med mer presise beregninger av tapsavsetning uansett bransje.

Les mer › Tapsavsetninger

Ofte stilte spørsmål

FAQ - Risikovurdering og analyse | Intrum

Hvorfor bruke analysetjeneste hos Intrum?

Vi sitter på en omfattende mengde betalingsdata for både privatpersoner og bedrifter. Dette er data vi benytter til å hjelpe våre kunder med å påta seg et kredittrisikonivå i henhold til kundens strategi. Tilbakemeldingen er ofte at kunden innvilger mer kreditt og samtidig påtar seg mindre risiko. Det er dyrt å avvise gode betaler. På denne måten bidrar vi til at kreditten flyter dit den kaster mest av seg i samfunnet, og dermed øker verdiskapningene.

Hvordan kan Intrums analysetjenester bidra til økt verdiskapning for min bedrift?

Datadrevet beslutninger øker verdiskapningen på flere områder. Ved å innvilge mer kreditt til gode betalere øker omsetning og fortjeneste. Samtidig vil redusert kreditt til dårlige betaler være i alles interesse. Våre data kan dermed øke inntekten og redusere kredittapene. Dette er i alles interesse, ettersom både kunde, sluttkunde og inkassoselskap taper på at det gis kreditt som ikke kan tilbakebetales.

Er intrums analysetjenester tilpasset GDPR-regelverket?

Våre tjenester er til en hver tid selvfølgelig tilpasset gjeldende regelverk. Videre har vi grundig dokumentasjon på dette. Ta kontakt dersom du har spørsmål tilknytte GDPR eller andre compliancerelaterte spørsmål.

 

Hvorfor velge Intrum?

Bransjespesifikke prosesser


Vi bryr oss om dine kunder


Internasjonal rekkevidde


Redusert kapitalbinding


Bli kunde hos Intrum

Vi leder veien til en sunn økonomi