Advarer mot falske SMS-er 

Obs! Vi har oppdaget at det blir sendt ut falske tekstmeldinger fra Intrum. Ikke trykk på lenken i SMS-en eller oppgi personlig informasjon. Les mer om svindelforsøket her.

Les mer ›

Økonomisk vekst – 5 tips for din bedrift

For å få økonomisk vekst er stabilitet en sentral faktor, og det å ikke få betalt i tide kan bli problematisk i lengden. Bedrifter må være i stand til å forutse egen kontantstrøm, og er derfor avhengig av at kundene deres betaler fakturaene i tide. Her er fem tips for økonomisk vekst.

Bedrifter som ikke får betalt i tide vil i varierende grad kunne oppleve likviditetspress, tap av inntekt og, i verste fall, å bli slått konkurs. Under har vi listet opp 5 grep som kan være med på å sikre at bedriften din får stabil økonomi. De er også et godt utgangspunkt for økonomisk vekst.

1. Sett opp budsjett

Budsjetter er effektive verktøy for å få oversikt over økonomien i bedriften din. Budsjetter skal forutse inntekter og kostnader for en kortere eller lenger periode. For bedrifter skiller man mellom flere typer budsjetter, der driftsbudsjett og likviditetsbudsjett er to av de vanligste.

Driftsbudsjett viser forventede inntekter og kostnader for en budsjetteringsperiode, som regel for ett år. Budsjettet viser dermed om bedriften din forventer å gå med overskudd eller underskudd i perioden. Driftsbudsjettet kan også sammenlignes mot det reelle regnskapet ditt, slik at du tidlig kan oppdage uønskede utviklinger.

Likviditetsbudsjettet er en oversikt over hvor mye likvide midler bedriften din har til enhver tid. Likviditetsbudsjettet skal vise hvilke planlagte inn- og utbetalinger bedriften din har i en fremtidig periode. Det gir dermed en indikasjon på hvor kapabel bedriften din er på betale utgiftene sine i den valgte perioden.

Les mer om hvordan du setter opp et likviditetsbudsjett.

Det er viktig at du er realistisk når du setter opp budsjett. Jo bedre budsjettene er, jo enklere blir det å forutse egen kontantstrøm.

Gode og realistiske budsjetter gjør det lettere å forutse bedriftens kontantstrøm.

2. Kjenn kunden din

Når du selger en vare er du avhengig av at kunden din betaler for seg. Jo bedre du kjenner kunden din, jo enklere er det å forutse om de vil kunne betale for seg eller ikke. Er det en kunde du har en god relasjon med, eller er det en helt ny kunde?

Skal du selge varer på kreditt til en ny kunde kan du for eksempel være lurt å foreta en kredittsjekk. Hvis kunden har dårlig likviditet har de sannsynligvis også dårligere betalingsevne.

Samtidig bør du være oppdatert på bransjen du selger varer til. Hvis bransjen eksempelvis er rammet av en konjunkturnedgang vil dette kunne gi ringvirkninger for deg og bedriften din.

Les også: Økonomisk guide for ny bedrift.

3. Reduser kredittiden

Ifølge European Payment Report 2018 , en undersøkelse gjennomført av Intrum-konsernet, svarte 33% av de norske spurte bedriftene at de har måttet akseptere lengre betalingsbetingelser enn de føler seg komfortable med. Det er imidlertid flere grep du kan gjøre for å redusere kredittiden:

  • Gode rutiner på rask fakturering vil sannsynligvis resultere i raskere innbetalinger
  • Det samme gjelder hvis du reduserer kredittiden på fakturaen

Jo kortere kredittid du har på fakturaen, jo raskere vil kunden betale. På den måten vil du også raskt kunne sette i gang andre incentiver dersom kunden ikke betaler.

Sjekk hvordan du kan redusere kredittiden med disse 3 effektive grepene.

4. Lag gode fakturaer

Gode og oversiktlige fakturaer gjør det enklere for kunden din å se hva du har fakturert for. Hvis du spesifiserer og deler opp fakturaen i ulike ordrelinjer vil det også være lettere for deg å delkreditere, dersom kunden din er uenig i deler av fakturaen.

Uenigheter i hele eller deler av fakturaen kan resultere i en tvist. Les mer om hvordan du kan håndtere tvister mellom deg og kunden din.

I Norge er det flere krav til hva en faktura skal inneholde. Du kan lese mer om dette på Altinn.no.

5. Send forfalte fakturaer til inkasso

Du reduserer risikoen for å ikke få betalt ved å innføre gode rutiner på hurtige betalingspåminnelser, samt å belaste forsinkelsesrenter når det er behov for det. Sliter du med kunder som betaler for sent kan det være lurt å vurdere inkasso. Inkasso vil øke sannsynligheten for at kunden prioriterer å betale fakturaen fra nettopp din bedrift, og at fakturaen blir betalt raskere.  

Visste du at Norge er det landet i Europa som raskest involverer inkassobyråer for innkreving av utestående fakturaer?
European Payment Report, 2018

Husk at jo raskere du kommer i gang med inkassoprosessen, jo mer sannsynlig er det at du får pengene dine raskt.


Sliter du med kunder som betaler for sent?