5 enkle tips for deg som skal lage et likviditetsbudsjett

Mangler du et godt verktøy for å få bedre kontroll på økonomien i bedriften din? Da kan et likviditetsbudsjett være redningen.

Synes du det er vanskelig å dekke de faste og variable kostnadene i bedriften din? I så fall trenger du et likviditetsbudsjett. Det er overraskende enkelt å lage, og med disse tipsene kommer du raskt i gang. 

Vil du gjøre det enda enklere kan du laste ned en gratis mal for likviditetsbudsjett.

1) Budsjetter med realistiske inntekter og kostnader

En vanlig feil mange gjør når de setter opp budsjetter generelt er å basere de på urealistiske tall. I et likviditetsbudsjett vil realistiske tall være avgjørende, siden det gir et bilde av om du kan betale regningene dine eller ikke. 

Det er fort gjort å overvurdere inntektene og undervurdere både de faste og variable kostnadene til bedriften. For at budsjettet skal hjelpe deg med å få bedre kontroll på økonomien, må kostnadene og inntektene stemme mest mulig overens med virkeligheten.

Den største feilen mange gjør er å basere budsjettet på ønsketenkning, istedenfor å lage et realistisk budsjett

Slik budsjetterer du med realistiske tall: 

Hvis du har hatt bedriften din en stund kan du ta utgangspunkt i faktiske inntekter og kostnader fra tidligere år. Hvis du har en nyoppstartet bedrift kan du ikke basere budsjettet på tidligere tall, og må i stedet gjøre noen antagelser. 

Før du setter opp budsjettet bør du ha tenkt gjennom:

  • Hvordan er prisutviklingen? Både i markedet generelt og på egne produkter og tjenester.
  • Blir bedriftens inntekter eller kostnader påvirket av sesong? 
  • Er det andre endringer som vil påvirke bedriftens inntekt og kostnad?

2) Vent med å føre inntekt til kunden har betalt

Likviditetsbudsjettet skal gi et bilde av hvor mye penger du har tilgjengelig i en gitt periode, gjerne for en måned av gangen. Derfor bør du først budsjettere med inntekter fra en kunde når denne kunden har betalt bedriften din. 

Slik beregner du når kunden betaler:

Ta utgangspunkt i dato for salget og legg til kredittiden du har gitt kunden, for eksempel 14. dager. Hvis du har mange kunder som betaler senere enn avtalt bør du legge inn enda lenger tid mellom salget og når du forventer å få pengene. 

Har du problemer med kunder som ikke betaler når de skal? Prøv en av inkassoløsning uten månedsavgift! 

3) Husk å ta med merverdiavgift på både inntekter og utgifter

Siden likviditetsbudsjettet viser de faktiske beløpene som blir betalt inn og ut, må du huske å inkludere merverdiavgiften (mva.).

Hvis kundene dine ikke betaler for produktet eller tjenesten de har kjøpt innen forfall, må bedriften din likevel betale mva til vanlig frist. Dersom du ikke gjør det, får du renter på beløpet.

Bedriften din må alltid betale merverdiavgift til vanlig forfall, selv om kunden det er fakturert mva for ikke har betalt deg.

Frister for betaling av merverdiavgift: 

Du skal levere mva-melding og betale mva seks ganger i løpet av et år som hovedregel. Under finner du oversikt over terminene og frist for betaling for den enkelte terminen: 

  • 1. termin: januar/februar. Frist: 10.a pril
  • 2. termin: mars/april. Frist: 10. juni
  • 3. termin: mai/juni. Frist: 31. august
  • 4. termin: juli/august. Frist: 10. oktober
  • 5. termin: september/oktober. Frist: 10. desember
  • 6. termin: november/desember. Frist: 10. februar

Du finner mer informasjon om betaling av mva på Altinn.no.

4) Før kostnadene i perioden du betaler dem

Noen leverandører fakturerer for flere måneder av gangen i én samlet faktura. I likviditetsbudsjettet fører du beløpet som skal betales den måneden fakturaen forfaller, istedenfor å fordele kostnaden på de ulike månedene. Det betyr at når du får en faktura fører du ikke kostnaden i måneden du gjør avtalen, men den måneden du betaler fakturaen. 

5) Oppdater likviditetsbudsjettet ofte

For å få et mest mulig realistisk likviditetsbudsjett må du oppdatere budsjettet ofte. Når budsjettperioden er over bør du sammenligne de faktiske kostnadene og inntektene med de du har budsjettert for. Hvis tallene avviker, justerer du for neste budsjetteringsperiode. 

Et siste tips: jo mindre komplisert budsjettet er, desto enklere er det å få oversikt. 

 

Last ned gratis mal for likviditetsbudsjett