Advarer mot falske SMS-er 

Obs! Vi har oppdaget at det blir sendt ut falske tekstmeldinger fra Intrum. Ikke trykk på lenken i SMS-en eller oppgi personlig informasjon. Les mer om svindelforsøket her.

Les mer ›

Økonomistyring for nye bedrifter

Når du skal starte, eller akkurat har startet egen bedrift, er det mye å tenke på. Vi har laget en enkel oversikt som bidrar til at du får bedre økonomistyring og likviditet i startfasen.

Før du setter i gang må du velge organisasjonsform – de to vanligste er enkeltpersonforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS). Det er viktig er at du velger den selskapsformen som riktig for deg, avhengig av hva slags bedrift du ønsker å starte.  

Enkeltpersonforetak

Dette er en enkel måte å etablere en bedrift på. Når du oppretter et enkeltpersonforetak er det ingen krav til egenkapital, og du har stor råderett over pengene.  

Et enkeltpersonforetak har færre formaliteter enn for eksempel et AS. Du er imidlertid personlig ansvarlig for næringsvirksomheten, med fullt økonomisk ansvar. Du og foretaket ditt er med andre ord en og samme juridiske person. Hvis foretaket tar store økonomiske risikoer, kan det derfor være lurt å velge en organisasjonsform med mindre personlig ansvar. 

Aksjeselskap

Dette er den vanligste selskapsformen i Norge. Et AS har flere regler og formaliteter enn et enkeltpersonforetak, og du må blant annet ha en aksjekapital på minimum 30 000 kroner.  

Til gjengjeld har AS lav risiko, og som eier har du begrenset personlig ansvar dersom selskapet ditt skulle få økonomiske problemer – hvis selskapet går konkurs er det bare aksjekapitalen og foretakets opptjente midler som går tapt. Du og selskapet er med andre ord to ulike juridiske personer.   

Les mer om valg av selskapsform på Altinn.

Opprett selskap så fort som mulig

Normalt sett kan ikke selskapet ditt påta seg forpliktelser før du har registrert selskapet i Foretaksregisteret. Melding om registrering av selskapet må være mottatt av Foretaksregisteret senest tre måneder etter at foretaket er stiftet.

Registrering i Foretaksregisteret gir deg blant annet rett til å drive næringsvirksomhet, verner foretaksnavnet ditt og gir deg et organisasjonsnummer.  

Sett opp et budsjett

Det første du bør gjøre når du starter et selskap er å få kontroll på økonomien. Et godt sted å starte er å sette opp et budsjett. I budsjettet må du, etter beste evne, sette opp inntekter og kostnader som bedriften din vil ha i løpet av året. Hvis du er usikker på hvordan du setter opp et budsjett, kan det være lurt å få hjelp av en regnskapsfører.

Husk å være realistisk når du setter opp budsjettet. Ved å gjøre grundig forarbeid, kan du sette opp et realistisk budsjett som du klarer å holde.

Likviditetsbudsjett

En viktig grunn til at mange bedrifter sliter med økonomistyringen i starten er at de ikke har nok penger til å betale for seg. På den ene siden skal leverandører gjerne ha betalt med en gang, mens kundene ønsker så lang betalingsfrist som mulig.  

Setter du opp et likviditetsbudsjett får du oversikt over bedriftens planlagte inn- og utbetalinger for en fremtidig periode. Da får du samtidig sett hvor mye likvide midler bedriften din har til enhver tid.  

Last ned gratis mal for likviditetsbudsjett her!

Hvordan føre regnskap?

Når du starter en bedrift er det mye å holde styr på, og blant annet resultatregnskap tar mye tid. Så fort du har råd er det derfor smart å skaffe seg en regnskapsfører. Ved å sette bort noe av jobben får du mer tid til å drive med kjernevirksomheten i bedriften, samtidig som du kan være trygg på at regnskapet ditt blir riktig.

For at det faktisk skal bli riktig er det også viktig at du har gode rutiner på å levere bilagene fortløpende til regnskapsføreren din. 

Foretrekker du å føre regnskapet ditt selv? Da kan du for eksempel prøve fiken.no.

Hvis du er usikker på hvordan du setter opp et budsjett, kan det være lurt å få hjelp av en regnskapsfører. 

Hvis du er usikker på hvordan du setter opp et budsjett, kan det være lurt å få hjelp av en regnskapsfører.

Velg et smart regnskapsprogram

Gjør research og velg et regnskapsprogram som dekker dine behov – det gjør det lettere å få oversikt over økonomien. Er du i tvil om hvilket regnskapsprogram som passer for deg, kan du rådføre deg med en regnskapsfører. 

Vil du ha bedre kontroll på økonomistyringen? Last ned sjekklisten for sunn økonomi! 

Pass på at du har nok penger til å betale moms

Moms er en avgift du betaler til staten ved salg av de fleste varer og tjenester, og du er selv ansvarlig for å kreve inn moms fra kundene dine. 

Næringsdrivende som har en avgiftspliktig omsetning på over 50 000 kroner i løpet av en periode på 12 måneder, er pliktige å søke om registrering i Merverdiavgiftsregisteret . Det vil kort fortalt si at du skal beregne moms, eller merverdiavgift (mva) på varer og tjenester du selger, fra og med det salget som gjør at du passerer en omsetning på 50 000 kroner. Du kan ikke fakturere med moms eller føre fradrag på moms før du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Du finner mer informasjon om rapportering av merverdiavgift hos Altinn.

Vi skiller mellom to typer moms:

  • Utgående moms, eller salgsmoms, er den du beregner og krever inn fra kundene dine. Det er viktig at du husker å fakturere med moms, da momsen må betales til staten. Det gjelder uansett om kunden har betalt deg eller ikke. Du må derfor passe på at bedriften din har god nok likviditet til å kunne betale.
  • Inngående moms, eller kjøpsmoms, er den du betaler når du kjøper avgiftspliktige varer eller tjenester til bedriften din. Er du registrert i Merverdiavgiftsregisteret kan du føre fradrag for inngående moms.
Husk at du må betale moms av alle salg, også når kunden ikke har betalt deg ennå.

Dokumenter alle innkjøp

Du kan spare en del penger på å kjøpe nødvendig utstyr til bedriften din gjennom firmaet. Det er derfor viktig at du dokumentere alt du kjøper og tar vare på alle kvitteringer. Hva som kan skrives av på bedriften varer fra hvilken organisasjonstype du har valgt. Er du usikker på hva som kan registreres på firmaet, bør du snakke med regnskapsfører.

Du finner mer informasjon hos Skatteetaten.

Husk at bedriften din må skatte

Alle bedrifter må betale skatt, uavhengig av hvilken organisasjonstype du velger. Det er imidlertid ulike skatteregler for de ulike organisasjonstypene:

Skatteregler for enkeltpersonforetak

Hvis du driver et enkeltmannsforetak med skatteplikt må du:

  • Betale forskuddsskatt 4 ganger årlig
  • Beregne hvor mye du forventer at enkeltpersonforetaket ditt vil gå i overskudd, og melde overskuddet som en endring i skattekortet ditt
  • Levere skattemelding for næringsdrivende

Skatteregler for aksjeselskap

For AS gjelder disse reglene:

  • Aksjeselskaper betaler skatt av overskuddet i to like terminer i løpet av første halvår etter inntektsåret.
  • Fristene for å betale skatt er 15. februar og 15. april.
  • Som aksjonær i et AS skatter du bare av det du tar ut i utbytte eller lønn.

Du får full oversikt over hvordan bedriften din skal skatte på Altinn.

Husk å levere a-melding

A-melding  inneholder opplysninger om lønn, ytelser og status på alle arbeidsforhold, og er en samlet rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.  

Alle som har ansatte, eller som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser er pliktig å sende inn a-melding hver måned.

A-melding skal sendes inn senest den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller ytelser.

Følg opp fakturaene dine

Når du driver en bedrift er du selv ansvarlig for at fakturaene du sender ut blir betalt. Å følge opp fakturaer som ikke blir betalt kan være svært tidkrevende, og det kan derfor være en god investering å bruke eksterne selskaper. Inkasso kan være en effektiv måte å få inn penger fra kunder som ikke betaler, samtidig som det gjør det lettere for bedriften å få gode økonomiske rutiner.

Gjør gode undersøkelser i forkant

Ikke la dårlige betalere være grunnen til at du kommer i en situasjon der du ikke kan betale leverandørene dine. Undersøk nøye, og ikke ta oppdrag for kunder som ikke kan gjøre opp for seg – det hjelper lite å selge mye hvis kunden ikke har betalingsevne eller betalingsvilje. Sørg for å unngå faktura-fellene når du fakturerer, ha gode rutinerog kjør inkasso på de som ikke betaler. 

Ha disiplin

Det er viktig at du har is i magen når du begynner å tjene penger. Mange nyoppstartede bedrifter går i fellen der de begynner å bruke mer enn de kan, fordi de plutselig har mye penger på konto. Pass på å ikke disponere mer enn du reelt sett har - og  hold deg til budsjettet.


Vil du ha bedre økonomi i bedriften din?

Ta kontakt med oss