Advarer mot falske SMS-er 

Obs! Vi har oppdaget at det blir sendt ut falske tekstmeldinger fra Intrum. Ikke trykk på lenken i SMS-en eller oppgi personlig informasjon. Les mer om svindelforsøket her.

Les mer ›

Hvordan unngår du konkurs?

Mellom 70 og 80% av alle nyoppstartede bedrifter er borte innen 5 år, og vi har sett en økning i antall konkurser de siste årene. To av de vanligste grunnene til at bedrifter går konkurs er enten at de ikke mestrer salget, eller ikke har kontroll på økonomien. Her er våre tips til hvordan unngå konkurs.

En del av forklaringen på stigningen i antall konkurser er at det har vært en økning i tilveksten av nyetablerte selskaper. Prosentvis antall konkurser er imidlertid høyere enn prosentvis tilvekst av nyetablerte bedrifter, og bare i løpet av første halvår av 2019 har det vært registrert nærmere 2500 konkurser og tvangsavviklinger av aksjeselskaper i Norge.

Derfor går mange bedrifter konkurs

Det er flere faktorer som spiller en rolle i at bedrifter står i fare for, eller faktisk går konkurs. Hvis bedriften din ikke mestrer å selge varene og tjeneste sine, vil du naturlig nok få problemer med å overleve på markedet. Dette fører til tap for av inntekt, som igjen vil føre til utfordringer med å betale regningene. En konsekvens kan da være at bedriften blir slått konkurs.

Andre bedrifter har mestret salget, men sliter med å holde kontroll på økonomien i bedriften. Kreditt spiller i dag en sentral rolle i norsk økonomi, og bedrifter både kjøper og selger varer og tjenester på kreditt. Et velfungerende kredittmarked effektiviserer samfunnet i den forstand at man kan levere og motta varer og tjenester med en gang, for så å betale i ettertid.

Problemene oppstår imidlertid når du har solgt varer og tjenester på kreditt, men kunden din ikke betaler for seg. Da vil du kunne få problemer med likviditeten, som igjen gjør at du får dårligere betalingsevne. 

Verst tenkelig utfall er at du selv går konkurs fordi kundene dine ikke betaler deg.
Hvis kundene dine ikke betaler deg for varer og tjenester du har levert, kan du i verste fall gå konkurs selv.

Slik unngår du konkurs

Dersom du mestrer salget og du har oversikt markedet du opererer i, kommer du langt med å ha kontroll på bedriftens økonomiske rutiner. God likviditet i bedriften gjenspeiler ofte gode rutiner på fakturering og oppfølging av utestående kundefordringer. Oppskriften er enkel, men ikke alltid like lett å etterleve. 

Hvis grunnen til dårlig likviditet er at kundene dine ikke betaler deg, kan inkasso være løsningen for deg og din bedrift.

Ved å ha gode rutiner på oppfølging av ubetalte fakturaer vil du kunne:

  • Redusere kredittiden
  • Rke likviditeten i bedriften din
  • Få inn flere utestående beløp

Mye handler om å gjøre kunden til en god betaler, slik at de prioriterer å betale deg.

I flere tilfeller kan kunden din ha utestående krav fra flere kreditorer, men ikke nok penger til å betale alle kreditorene på en gang. De vil da prioritere å betale den regningen som kom først.

Fakturaer som sendes til inkasso mellom 14-20 dager etter forfall på fakturaen, har nærmere 98% garanti på at det blir en løsning i saken.

Inkasso vil dermed bidra til at dine kunder både blir gode betalere og prioriterer å betale deg i tide. 

Å følge opp utestående fakturaer er tidkrevende, og for å kunne drive inkasso på egenhånd må du ha konsesjon. Det kan derfor være lurt å overlate jobben til et inkassobyrå. Da frigjør du tid til å drive med kjernevirksomheten til bedriften din, samtidig som du kan være sikker på at oppfølgingen blir gjort på en skikkelig måte.

Jo raskere du kommer i gang med inkassoprosessen, jo raskere vil du få pengene dine. Og jo raskere du sender over fakturaen til inkasso etter forfall, desto høyere er sannsynligheten for at det blir en løsning i saken.


Sliter du med kunder som ikke betaler?

Vi hjelper deg.