Inkasso i utlandet

Har du kunder i utlandet eller norske kunder som flytter til utlandet uten å gjøre opp for seg? Da kan dette være tjenesten for deg.

Utfordringen med internasjonal inkasso

Stadig flere nordmenn flytter til utlandet og næringslivet eksporterer stadig mer. Det gjør også at stadig flere regninger blir sendt ut av landet uten å bli betalt. Det å kreve inn penger i utlandet har flere utfordrende problemstillinger:

Lokalt lovverk og andre reguleringer enn du er vant til
Språkproblemer gjør det vanskelig å finne mennesker og samarbeide med eventuelle partnere
Kulturforskjeller som kan slite på nervene til pragmatiske nordmenn.
Internasjonale regler og konvensjoner du må være oppdatert på for å lykkes
I enkelte saker handler det også om å finne ut hvilket land den som skylder pengene befinner seg i og den detektiv-jobben krever erfaring. Spesielt om vedkommende ikke ønsker å bli funnet

Hvordan oppnår vi 95% løsningsgrad på inkasso til utlandet?

Vi er veldig stolte av hvor mange saker vi klarer å løse på vegne av kundene våre. Løsningsgraden er på 95% på B2B og 75% på B2C (Business to Consumer). De gode løsningsgradene kommer ikke av seg selv, men er et resultat av kompetanse- og relasjonsbygging over tid. Det har skapt et levende fagmiljø som er veldig flinke til å finne folk og få dem til å betale uansett hvor de er.

  • Språkkompetanse: Vi snakker 27 språk
  • Kulturforståelse: Lokale samarbeidspartnere sikrer at vi forstår og handler i tråd med lokal kultur
  • Internasjonal compliance: Useriøse partnere ville sette vårt og våre klienters rykte på spill, derfor velger vi alltid partnere med høye krav til etikk og med alt av compliance i orden.
  • Erfaring med internasjonale konvensjoner. Det finnes en del avtaler mellom land og organisasjoner om hvordan innfordring skal gjøres mellom landene. Dette kalles konvensjoner (Lugano-konvensjonen, 1965-konvensjonen m.fl.), kjennskap og erfaring med disse er ofte avgjørende for å løse inkasso i utlandet.

Les mer om hvordan vi jobber med inkasso eller velg løsningen som passer best for deg.

SAKEN ER IKKE TAPT: Selv om inkasso i utlandet er ekstra krevende er sjansen stor for at du får tilbake pengene. Intrum løser i snitt 95% av alle B2B-saker og 75% av alle B2C-saker.

Hvordan jobber vi med internasjonal inkasso?

Årsaken til at Intrum lykkes er at vi tilpasser inkassoløpet etter hvem vi krever penger fra. Målet er jo at du skal få pengene uten at kunden blir sur, slakter deg på sosiale medier og aldri kjøper igjen. Vi vil ha fornøyde folk på begge sider av bordet.

Det er likevel noen faste steg og prosesser som gås igjennom når vi krever inn gjeld fra utlandet:

  1. Ny sak til Internasjonal inkasso: Vi vurderer land, språk, historikk, sikkerheter, jurisdiksjon, kravets størrelse. Starte opp saken
  2. Sende til agent (samarbeidspartner) / Sikre det rettslige i Norge: Verdier i Norge? Sikre med dom? Sende direkte til agent eller ta de første grepene fra Norge?
  3. Agent starter opp saken: Utenrettslig pågang (Prøver å få betalt uten å involvere rettssystemet). Rammebetingelser. Anbefaling fra agent
  4. Minnelig løsning eller rettslig i utlandet: Anbefaling til kunde. Innhente og eventuelt oversette dokumentasjon. Kost/nytte vurdering: Er det verdt å gå videre?
  5. Avslutte eller overvåke? Om vi ikke får inn pengene vurderer vi om saken bør avsluttes eller om det er verdt å sette den på overvåking i tilfelle situasjonen til den som skylder penger endrer seg. Anbefaling til kunde.

Dette er selvsagt en forenkling, og om du har videre spørsmål må du gjerne ta kontakt med oss.

Har du kunder i utlandet som ikke betaler?

Vi kan hjelpe deg.