Kundehåndtering – Slik tar vi vare på dine kundeforhold

Det er ikke lønnsomt å sitte med kunder som ikke betaler for seg. Heldigvis betyr ikke det å bruke et inkassobyrå at det går på bekostning av dine kundeforhold. Slik hjelper Intrum deg med å få pengene tilbake, redusere risikoen – og holde på det gode kundeforholdet.


Det å kreve inn forfalte pengekrav kan være en omstendelig prosess, og det er viktig at det gjøres korrekt. Samtidig som du ønsker å få inn utestående beløp og redusere tapene, må dette gjøres på en måte som ikke skremmer bort kundene dine.

Og nettopp dette kan vi hjelpe deg med. Med et inkassobyrå vil du ikke bare få inn flere utestående beløp raskere, du kan også øke kundelojaliteten og forbedre kundeforholdet. Et profesjonelt inkassobyrå vet hvordan man bør kommunisere med folk som skylder penger og hvordan man best legger til rette for at kundeforholdet kan fortsette å være like bra også etter inkassosaken.

Her kan Intrum hjelpe deg – både med å drive inn gjeld og fordringer og beholde de gode kundeforholdene.

3 måter Intrum kan hjelpe deg med å øke kundelojaliteten og ta vare på kundeforholdet

1) Skreddersydde inkassotjenester

Inkasso handler om å finne gode løsninger på folks betalingsutfordringer. Vi samarbeider derfor tett med kundene for å avdekke deres behov og for å kunne tilby optimale løsninger.

Med over 120 år i bransjen har vi i Intrum spesialisert oss på å skreddersy inkassotjenestene vi leverer etter hvem det er som skylder penger og hva slags oppfølging disse personene trenger.

Hvordan? Jo, ved å sette opp flere hundre ulike løp som gjør det mulig å spesialtilpasse innfordringsprosessen slik at du får betalt uten at din kunde føler seg dårlig behandlet.

Denne differensierte oppfølgingen fungerer på den måten at vi har ulike rutiner for ulike kunder. For eksempel vil de kundene som alltid betaler når de får et inkassovarsel fra oss få en annen oppfølging enn de kundene som gjerne har flere ubetalte saker på seg.

Jo bedre man er til å betale, desto roligere fremgang får prosessen, både når det gjelder innholdet i brevtekstene og hvor mange avdrag man kan tillate seg at den skyldende parten får. Ved at vi tilpasser oppfølgingen til hver enkelt sak sikrer vi dermed ikke bare at kundeforholdet blir tatt godt vare på, det gir også mindre tap og høyere gjenvinningsgrad.

2) Fungerer som en rådgivende part

Vårt mål er at våre kunder skal føle seg trygge på at vi håndterer deres utestående kreditt på en god måte slik at de får tilbake pengene. Vi vet derimot at det å ivareta kundeforholdet er minst like viktig som å inndra pengene, og vi har derfor stort fokus på å ta vare på våre kunders kunder.

Dette gjør vi ved å være en rådgivende, profesjonell og serviceinnstilt part. De aller fleste sakene løser vi gjennom en utenomrettslig inkassoprosess. Da går vi frem ved hjelp av e-post, sms, brev og telefonkontakt.

For å gjøre det enkelt å betale sender vi direktelenker som gjør det mulig å betale med kort og vi har også en egen selvbetjeningsportal. Her kan den som skylder penger logge seg inn med BankID og enkelt få en oversikt over alle sakene de har hos Intrum. De kan også betale. Først dersom den skyldende parten fortsatt ikke betaler, ser vi på muligheten for å bruke Namsmann eller Forliksrådet.

Vi sitter i tillegg på markedets største kompetansemiljø for rettslig inkasso og har Norges største database med purre- og inkassohistorikk, noe som gjør at vi kan tilpasse prosessen til hver enkelt sak og finne den beste løsningen sammen med de som skylder penger.

Ikke minst har vi en unik database over misligholdshistorikk som danner grunnlag for de mest effektive innfordringsstrategiene, og har med dette den kunnskapen og kompetansen som behøves for å kunne fungere som en god veileder.

3) Alltid fokus på hvordan de som skylder penger opplever oss

For å kunne hjelpe deg med å beholde det gode forholdet til dine kunder har vi stort fokus på personene og bedriftene som skylder penger. For å sikre at disse personene får en god opplevelse av prosessen med oss, får vi dem til å gjøre en evaluering av oss.

Disse svarene bygger opp om den årlige undersøkelsen som tar utgangspunkt i blant annet følgende punkter:

  • Hvor profesjonelle fremstår vi?
  • Hvor løsningsorienterte er vi?
  • Hva er den totale opplevelsen av oss?

Basert på svarene fra den siste gjennomførte undersøkelsen får vi en poengsum på 8,4/10 av våre kunder og 3,6/4 av deres kunder. Dette viser at våre kunder og kundenes kunder føler seg godt ivaretatt. Vi har gode interne rutiner for å oppdage, rapportere og følge opp eventuelle saksbehandlingsfeil slik at våre kunder og deres kunder alltid får den beste opplevelsen.