Identifiser risikoen med en Credit Risk Analysis

Lurer du på hvordan risikoen i kundeporteføljen utvikler seg fremover? Med en Credit Risk Analysis fra Intrum får du innsikt i om risikoen synker eller stiger på et tidlig stadie, slik at du kan unngå fremtidige tap.

Analysen hjelper deg med å justere kredittrisikoen på et nivå som gir bedriften god avkastning, samtidig som du har kontroll på risikoen.  

Løpende risikovurdering av kundeporteføljen

Inkassodata er et tidlig tegn på tap. Dette kommer av at en sak går til inkasso før det blir registrert et tap hos kredittgiver. Ved å aktivt bruke inkassodata kan du justere risikoen på et tidligere tidspunkt, sammenlignet med å utelukkende bruke tapsavsetninger som en risikoindikator. Credit Risk Analysis vil dermed gi en løpende vurdering av betalingsevnen til kundene dine.

Analyser kredittrisikoen i din kundeportefølje.

Vår analyse gir deg bedre kontroll over risikoen i din kundeportefølje. Dette viser om risikoen i kundeporteføljen din øker eller synker. Da kan du bestemme om du skal justere kredittrisikoen. Det hender at kun en liten justering i risiko kan gi betydelig høyere avkastning.

Analysen kan blant annet gi deg svar på:

  • Hvordan skille bedre mellom gode og dårlige betalere?
  • Hvordan er kvaliteten på nye kunder vs. avgangskunder?
  • Hvordan vil variasjonen i risiko påvirke lønnsomheten over tid?
  • Fungerer kredittvurderingen optimalt?
  • Kan noen kundegrupper få økt kreditt?

Identifiser risikoen i ulike segmenter

Ved å dele inn porteføljen i ulike grupper kan analysen avsløre risikoen og risikoutviklingen i ulike segmenter. Du kan for eksempel bruke analysen til å avdekke risikofordelingen mellom:

  • Ulike produkter
  • Ulike avdelinger
  • Ulike aldersgrupper

Analysen vil fange opp endringer på et tidlig tidspunkt, noe som gjør at du også kan gjøre tilpasninger på et tidlig tidspunkt.

Les mer om analyser fra Intrum. 

Hvordan kan du sammenligne risiko?

Intrums kredittinformasjon lar deg sammenligne risikoen i din virksomhet med resten av markedet. Vi kan fortelle deg om din bedrift har høy eller lav risiko sammenlignet med andre selskaper i samme bransje. Dette vil gjøre det lettere å vurdere om din bedrift tar riktig valg når det gjelder risiko.  

Analyser nye kunder

Mer enn 700 000 personer med inkassohistorikk er representert i vår database. Dette utgjør omtrent 9 av 10 personer som skylder penger i Norge. Dataen vår gjenspeiler både mikro- og makrotrender. Eksempelvis ser vi hvordan variabler som alder og demografi påvirker sannsynligheten for mislighold. 


Onsker du å analysere risikoen i porteføljen din?