Porteføljekjøp

Misligholdte faktura- og låneporteføljer binder kapital og kan gjøre det vanskeligere å investere i kjernevirksomheten. Å selge porteføljer av gjeld lar deg fokusere på vekst og gir kundene dine sjansen til økonomisk rehabilitering.

Hvorfor selge dine porteføljer?

Misligholdte faktura- og låneporteføljer binder opp kapital og kan gjøre det vanskeligere å investere i verdiskaping. Usikkerheten rundt tapsrisikoen gjør det også vanskelig å budsjettere og forutsi avkastningen på porteføljen, for ikke å snakke om hva det har å si for resultatregnskapet.

Inndriving av en misligholdt portefølje krever dessuten tid og krefter som din virksomhet heller burde bruke til det dere er gode på. Utestående fordringer går også ut over resultatet. 

100 års erfaring med innfordring

Intrum har over hundre års erfaring med innfordringstjenester og et seriøst og godt omdømme i markedet. Vi kjøper hele eller deler av din faktura-/låneportefølje og sammen lager vi en innfordringsstrategi som sikrer at god kundeoppfølging, rask tilbakebetaling og en positiv kundeopplevelse.

Hvordan fungerer porteføljekjøp/fakturakjøp?

Det er ikke komplisert. Første steg er en verdivurdering og scoring av porteføljen, så blir vi enige om en pris og hvordan kundene skal følges opp.

Det er viktig at din bedrift har en gjennomtenkt policy for hvordan dere ønsker at inndrivingen skal foregå. Intrum kan bidra med innsikt og kompetanse på beste praksis, og har den beste kundeserviceni Norge hva gjelder å snakke med folk om regninger, men det er deres merkevare vi skal ivareta. Derfor må vi avtale innfordringsstrategi

Vi gjør hele jobben med overdragelsen og kan i beste fall overta porteføljen allerede etter 2-3 dager.

Ulike typer porteføljekjøp

NB: Intrum kjøper ikke enkeltfakturaer

Fakturakjøp før forfall (ikke factoring)

Kjøp av fakturakrav før forfall medfører at vi overtar eierskapet til fakturaene og risikoen for videre innbetalinger. Etterspørselen etter denne tjenesten er økende på grunn av at mange virksomheter har likviditetsutfordringer, ønsker å eliminere tapsrisiko, og ikke minst skaffe seg en økonomisk forutsigbarhet

(Dette må ikke forveksles med finansiell factoring som kun er en tidsbegrenset finansieringsform, hvor kunden selv står ansvarlig for eventuelle fremtidige tap).

Fakturakjøp på inkassotidspunkt

Dette betyr at du som kunde selv har sendt ut fakturaer og purringer uten å få til noen løsning. For å slippe å bruke mer tid på disse sakene ønsker mange kunder å selge slike fordringer. 

Kjøp av overvåkingsporteføljer

Det er tradisjonelt banker og kredittkortselskaper som selger slike fordringer. De har ofte store beløp bundet i disse sakene. En kontanttilførsel gjennom salg av denne type portefølje gir umiddelbart positiv resultateffekt hos våre kunder.

Hvorfor velge Intrum Capital?

Intrum sitter på Norges største inkassodatabase og har utviklet flere skreddersydde analyseverktøyer. Det gir oss god innsikt i ulike typer mislighold og en mulighet for å tilpasse innfordringene etter hvem som skylder penger slik at vi ikke bare maksimerer innbetalingene, men også kundetilfredsheten. Ingen skal miste gode kunder på grunn av dårlig håndter innkreving.

La oss bruke vår kunnskapsbase til å redusere risikoene forbundet med å utvikle den operative delen av virksomheten din. Frigjør kapital og få en mer forutsigbar avkastning på porteføljen.

Kontakt oss for å diskutere hvordan vi kan hjelpe din bedrift med å vokse.

Om Intrum Capital

Intrum har kjøpt fordringsporteføljer siden 1992, og kan kjøpe fordringer både før og etter forfall. De fleste av våre kunder velger å selge fordringene etter at de er misligholdt eller vente til de er avskrevne, enten gjennom løpende salg eller som et engangssalg.

 

Her finner du årsregnskapene

Intrum, tidligere Lindorff, har kjøpt fordringsporteføljer siden 1992, og kan kjøpe fordringer både før og etter forfall. De fleste av våre kunder velger å selge fordringene etter at de er misligholdt eller vente til de er avskrevne, enten gjennom løpende salg eller som et engangssalg.