Gjeldskjøp

Får du ikke inn utestående fordringer som avtalt? Å følge opp kunder som ikke betaler for seg kan være ubehagelig, men gjeld du har avskrevet som umulig å innkreve, kan likevel ha høy verdi. Du kan derfor selge utstående gjeld. Du kan nemlig frigjøre verdiene fra utestående gjeld ved å selge de ubetalte fakturaene. Intrum kjøper avskrevet gjeld fra alle typer og størrelser av virksomheter, inkludert kredittinstitusjoner, private og offentlige virksomheter samt offentlige foretak.  
  
Vårt team som sitter med investering av portefølje spesialiserer seg på å kjøpe misligholdte lån – fra usikret gjeld til lån med sikkerhet i eiendom. Dette kan utføres sammen med andre tjenester, som inkasso, eller som et frittstående alternativ.   
  
Vi kan også hjelpe kundene dine ved å tilby dem individuelle betalingsplaner, som gjør at de kan bli gjeldfrie på sikt. 

Få forbedret kontantstrøm

Frigjøre likviditet og ressurser

Reduser tap

Spar verdifull tid


Ofte stilte spørsmål

FAQ - Gjeldskjøp | Intrum

Hvordan fungerer salg av utestående fordringer?

Kostnaden for å søke betaling fra en ikke-betalende kunde er ofte større enn selve kontosaldoen. Intrum kan kjøpe en prosentandel av gjelden fra deg. Prisen beregnes ut fra den samlede kvaliteten på porteføljen, basert på antall og alder av kontoer, og allerede innsamlede kontanter. 
  
Vi betaler deg umiddelbart og søker deretter betaling fra den enkelte kunde ved å bruke vår ekspertise og stordriftsfordeler. 

Når kan jeg selge gjeld?

Du kan selge gjeld når som helst. Vi tilpasser oss din strategi. Intrum kjøper gjeld i alle stadier av inkassoprosessen, fra utførende kontoer, eldre gjeld og avskrevne kontoer. Du kan selv bestemme hva som er mest fornuftig for din bedrift. 

Hvordan påvirker porteføljesalg kundene?

Et fakturasalg kommer typisk til gode for kundene dine, da Intrum kan tilby individuelle betalingsplaner som er tilpasset den enkeltes betalingsevne. Dette gir dem muligheten til å bli gjeldfrie på en enkel og hurtig måte. 
  
Å behandle kunder sympatisk og rettferdig er integrert i vår virksomhet, noe som resulterer i lave betalingsavbrudd og høy score av kundetilfredshet.   

Hva slags lån kjøper dere?  

Vi ser gjerne på alle aktivaklasser. Intrum har lang erfaring innen bank- og finanstjenester samt usikret gjeld, telekommunikasjon, motorfinansiering, postordre og e-handel. I tillegg kjøper vi eiendomsstøttede lån og andre sikrede eiendeler over hele Europa.  

Fakturasalg – engangssalg eller forward flow?

I tillegg til å selge porteføljer med ubetalt gjeld, liker mange av våre kunder å avtale "forward flow"-avtaler, der vi kjøper kontoer fortløpende. Dette gir deg inntektssikkerhet samt frigjør intern tid og ressurser. 
  
Intrums pan-europeiske tilstedeværelse og evne til å kjøpe gjeld i alle aktivaklasser, betyr at vi kan strukturere en avtale som fungerer for deg, enten vi kun kjøper misligholdt gjeld, eller tilbyr andre tjenester som inkasso også. Snakk med en i teamet vårt for mer informasjon.   

Bilde av en liten landsby.

Porteføljekjøp

Vi kan hjelpe din bedrift til å frigjøre bundet kapital gjennom kjøp av porteføljer, samtidig som vi sørger for en proffere innfordring.

 

Les om porteføljekjøp hos Intrum

Kontakt oss og bli kunde i dag

Vi leder veien til en sunn økonomi