Global inkasso for internasjonale selskaper

Internasjonale selskaper har et større vekstpotensiale for produktene og tjenestene de leverer, men det gir samtidig økt risiko for manglende betalinger. Gjennom global inkasso får bedriften din effektiv og sikker hjelp med internasjonale inkasso- og kredittstyringsbehov.

Fordelen med global inkasso fremfor kredittforsikring

For å beskytte mot manglende betalinger bruker mange selskaper kredittforsikring, men det har sine begrensninger. Man risikerer at regnskapet ikke betales i tide og at det bygges opp etterskudd, noe som binder arbeidskapitalen og truer likviditeten.  
 
Å drive forretninger internasjonalt vil si at man må navigere i ulike markedspraksiser, juridiske systemer, kulturer, språk og tidssoner for å få betalt i tide. Hvorfor ikke la oss i Intrum gjøre jobben for deg?

Slik hjelper Intrum med internasjonal inkasso

Uavhengig av hvor mange markeder bedriften din operer i og hvor kundene befinner seg, får du én kontaktperson som håndterer alle utestående regninger på tvers av de ulike markedene.  
   

Vi sørger for:   

  • En enkel og sikker måte å overføre dine krav til oss for inkasso 
  • Rapportering og statusoppdatering via vår web 
  • Når kunden din har betalt, overfører vi raskt pengene til din konto
  • En kontoansvarlig i ditt marked som snakker ditt språk  

   
Når samarbeidet har startet er det enkelt å legge til nye markeder.   
  
Intrum tilbyr solide og rettferdige inkassoløsninger designet for å sikre betaling, samtidig som vi beskytter bedriftens image og omdømme. Les mer om hvordan vi håndterer inkasso i utlandet.