Beredskap og tiltak i Intrum for å håndtere koronaviruset

Intrums øverste prioritet i forbindelse med utbruddet av koronaviruset (Covid-19) er å redusere smittefaren overfor våre ansatte, kunder og samfunnet for øvrig. I tillegg er vi opptatt av å opprettholde en stabil drift som sikrer fortsatt leveranser på våre inkasso-, lån- og fakturatjenester.

Vi vurderer fortløpende behovet for tiltak for å begrense smittefaren og har innført en rekke tiltak. Disse inkluderer:

 

  • Jevnlig og god informasjon til våre medarbeidere, ekstra renhold og skjerpede hygienerutiner på alle våre lokasjoner.
  • Vi har begrenset all møte- og reisevirksomhet som ikke er forretningskritisk.
  • Vi har innført hjemmekontor for en del medarbeidere. Ansatte som jobber hjemmefra kan delta i møter med våre kunder dersom det skjer på telefon, Teams eller video.
  • Vi har oppdatert og utarbeidet detaljerte beredskapsplaner for hvordan vi skal opprettholde driften på IT-systemene og kontaktsentrene våre dersom et betydelig antall ansatte i disse avdelingene skulle bli syke eller satt i karantene.

 

Tiltakene våre er som et minimum i tråd med de til enhver tids gjeldende retningslinjer fra myndighetene. Ytterligere tiltak vurderes fortløpende i takt med den generelle utviklingen eller etter hvert som rådene fra myndighetene endrer seg.

Beredskapsplaner:

Vi har spesifikke beredskapsplaner for forretningskritiske avdelinger som Operations, IT, Finans og HR for å kunne sikre en forsvarlig drift også fremover. Blant annet har vi som mål å:

  • Sikre at vi er tilgjengelige for folk som henvender seg til oss.
  • Sikre kritiske prosesser innenfor vårt tjenestespekter.
  • Sikre god og tett oppfølgning av alle våre medarbeidere.

 

Kontaktsentrene våre på Smestad, Røyken og i Trondheim er operative, og vi har evnen til å balansere bemanningen og sikre operasjonell kontinuitet ved at vi blant annet ruter om inngående samtaler fra personer som henvender seg til oss. Samtidig jobber vi med å forsterke vår tekniske infrastruktur for å støtte medarbeidere som jobber hjemmefra.

Som for alle bedrifter og enkeltpersoner er den pågående situasjonen uoversiktlig og det er vanskelig å forutse hva som kan inntreffe selv i den nærmeste fremtid. Regjeringen innførte 12. mars omfattende tiltak, inkludert stengning av barnehager og skoler, som vil gjøre hverdagen mer krevende for oss alle. Hvis situasjonen skulle eskalere vil dette kunne føre til redusert drift og endret leveransekvalitet til våre kunder. Vi vil i så fall gjøre vårt ytterste for å begrense eventuelle ulemper det kan medføre og for å gjenopprette normal drift så raskt som mulig.

Koronaviruset skaper utfordringer for hele samfunnet, og vi må alle stå sammen om å håndtere denne situasjonen. Derfor er vi opptatt av å ha en åpen dialog med våre kunder og partnere for å sikre gode løsninger.