I 2016 signerte Intrum UN Global Compact's 10 prinsipper

Vi har forpliktet oss til å følge de ti prinsippene i Global Compact og bidrar til en bærekraftig utvikling fra et økonomisk, sosialt og miljømessig perspektiv.

Siden signeringen i 2016 har de 10 prinsippene i UN Global Compact vært integrert i vår strategi og bærekraftarbeid. Og med resigneringen i 2019 bekreftet vi, igjen, at dette arbeidet er en del av vårt DNA. Som Europas ledende inkassoselskap er det naturlig for oss å støtte og følge en rekke anerkjente rammeverk og prinsipper som blant annet:

•        Ten principles of United Nations Global Compact

•        EU’s Non-Financial Reporting Directive

•        Global Reporting Initiative

•        United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights

•        United Nation’s Sustainable Development Goals

•        Taskforce on Climate related Financial Disclosures (TCFD)

•        Intrum has received a B score in its first full disclosure to Carbon Disclosure Project (CDP)

Hver dag hjelper vi folk med å finne løsninger på sin gjeldssituasjon, samtidig som vi bidrar til at virksomheter får betalt for solgte varer og tjenester – dette er vår kjernevirksomhet. Vi fremmer en sunn økonomi.

Les mer