Hva betyr inkasso egentlig?

Når man mottar et inkassovarsel eller et inkassokrav er det ikke alltid det er så lett å skjønne hva vi spør etter. For hva betyr egentlig salær og hovedstol?

Mange av uttrykkene vi benytter i informasjonen vi sender til deg kan oppfattes tunge og det er vi klar over. Grunnen til at det er sånn er det norske lovverket og det er både vi i Intrum, privatpersoner og bedrifter nødt til å forholde oss til.

Har du en sak hos oss? Logg deg inn på vår selvbetjeningsportal og få oversikt.

Ord som salær og hovedstol kan minne om noe som har med hest eller kongetrone å gjøre, men sånn er det altså ikke. Her er de fem ordene vi får flest spørsmål om:

Hovedstol

Når man snakker om hovedstol er det det opprinnelig beløpet du skylder uten rente og omkostninger.

Gjeldsbrev

Et gjeldsbrev er en erkjennelse av å skylde penger, og et skriftlig løfte om å tilbakebetale pengene. Gjeldsbrevet inneholder personopplysninger om hvem som har lånt pengene, lånebeløp, informasjon om nedbetaling og rentebetingelser.

Utleggstrekk

I en utleggsforretning besluttes det om det du skylder skal kreves inn ved utleggstrekk (f.eks. trekk i lønn eller trygd) eller utleggspant (f.eks. pant i formuesgoder som fast eiendom, bankkonti eller verdipapir). Dette er det namsmannen som avgjør.

Salær

Salær betyr godtgjørelse eller honorar og brukes ofte i forbindelse med beløp som man betaler til en advokat eller eiendomsmegler for deres tjenester. I inkassosammenheng snakker man det gebyret som inkassoselskapene tar for å kreve kravet.

Fullmakt

En skriftlig avtale, om at en person kan handle på en annens vegne. For eksempel kan du gi ektefelle eller foreldre fullmakt til å forhandle med dine kreditorer for å finne frem til en løsning.

Trenger du hjelp? Vi hjelper deg å ta tak i saken din