Åpenhetsloven

Hensikten med Åpenhetsloven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hva betyr åpenhetsloven for oss?

Loven innebærer at vi har en plikt til å gjennomføre aksomhetsvurderinger og den pålegger virksomheter en informasjonsplikt om dette arbeidet. En aktsomhetsvurdering er en risikoanalyse, som i dette tilfellet, skal kartlegge vårt arbeid om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Intrum er en stor aktør innenfor vår bransje og vår globale organisasjon har foretatt en aktsomhetsvurdering (Due Dilligence) i de landene hvor vi er representert. Norge ble ikke ansett som et risikoland.

Vi gjennomfører likevel en aktsomhetsvurdering av Intrum i Norge. Denne vurderingen har ikke avdekket brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. 

Loven forutsetter også at vi har et overordnet risikobilde hos partnere og leverandørkjeder. Vår Code of Conduct Supplier Edition, eller retningslinjer for leverandører, står sentralt i arbeidet når vi gjør denne kartleggingen. Disse retningslinjene beskriver vår forventing til leverandører innenfor personvern, miljø, arbeidsforhold, etiske forhold og antikorrupsjon.

Vil du vite mer om Åpenhetsloven og Intrum, så er du velkommen til å sende oss dine spørsmål på transparencyact_no@intrum.com