Intrum er nr 1 i ESG vurdering fra Sustainalytics

I mars 2021 ble fikk vi resultatene fra Sustainalytics (a Morningstar-company) ESG-analyse av vårt bærekraftarbeid. Intrum har forbedret sin plassering og gått fra medium risiko til lav risiko, og tok førsteplassen i kategorien.

Hva er ESG?

ESG står for Environemental, Social og Governance. ESG kan oppsummeres i ett annet ord: Bærekraft. Formålet med en ESG-vurdering er å gi investorer et bedre beslutningsgrunnlag, basert på et sett felles standarder innenfor bærekraft.

Analysen har vurdert 135 bedrifter innenfor samme finanskategori og her kom Intrum som nr. 1, og som nr. 415 blant alle 13 081 rangerte selskaper. Vi er selvfølgelig veldig stolte av dette. Denne vurderingen gir oss en svært god ekstern anerkjennelse av vårt bærekraftarbeid på konsernnivå.

Les mer her.