Intrum har signert grønnvaskingsplakaten

Grønnvasking er misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold til innvirkning på klima, natur og mennesker.

Grønnvaskingsplakaten er et opprop mot, og en rettesnor for virksomheter som vil jobbe for å unngå grønnvasking i sin kommunikasjon og markedsføring.  

Vi har startet vår bærekraftreise, den er på ingen måte ferdig, men vi tar små og store skritt i riktig retning. Vi har et genuint ønske om å bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere.

Hver dag hjelper vi mennesker i alle lag av befolkningen med å finne gode løsninger for deres gjeldssituasjon. Samtidig bidrar vi til at virksomheter får betalt for solgte varer og tjenester – vi kaller det en todelt samfunnsrolle. 

- Vi signerer grønnvaskingsplakaten fordi det er et naturlig skritt videre i vårt bærekraftarbeid og fordi de 10 prinsippene i plakaten er sunn fornuft, sier Camilla Gulsett, Bærekraftansvarlig i Intrum Norge.


Les mer om vårt bærekraftsarbeid

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert